Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika 35stan
1 dzień temu Witam. Pisze Pan: "Ja sam już nie wiem... czy lepsza jest integracja europejska i wyniszczenie u nas chrześcijaństwa czy integracja z USA też skutkująca wyniszczeniem chrześcijaństwa za sprawą Żydów i ich ostatniej ustawy mogącej pozbawić nas suwerenności 447 just). " Moim zdaniem nie ma większej(a nawet żadnej)różnicy pomiędzy eurokomunistami UE od Gramsciego i Spinellego, zwącymi się "demokratycznymi liberałami" a centrum tego liberalizmu z amerykańskim "deep state" i neokonami stojącymi za administracjami bush'ów, Clintona i Obamy. Jedni drudzy realizują projekt Nowego Porządku Świata a rożni ich to kto będzie "wodzem Eurazji", jak za czasów polityki resetu USA-Rosja nazywał W.Putina A.Dugin, ideolog Kremla. Kryzys na tle BW(Syria i Iran) poróżniły obie te frakcje scenarzystów i reżyserów NWO i stąd prezydentura D.Trumpa, który z Netanjahu realizuje w ramach Planu Stulecia D.Trumpa, wersję biblijnego Mesjasza- króla żydowskiego, panującego nad światem ze Świątyni Jerozolimskiej, która ma być odbudowana na miejsce obecnego meczetu Al-Aksa. Liberalne "elity" Eurokołchozu wraz z "deep state"(Demokraci i część elit republikańskich w USA) dążą do realizacji projektu wg idei Kalergi czyli idei paneuropeizmu czyli EURAZJI od Pacyfiku po Atlantyk i stąd powołanie niemiecko francuskiego "sojuszu miltilateralnego" i chęć stworzenia armii europejskiej w kontrze do NATO pod przewodnictwem USA D.Trumpa. Pozdrawiam.
0
Dwa pożary w jednym czasie: katedry Notre Dame i meczetu Al-Aksa
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Obrazek użytkownika 35stan
2 dni temu Sugestia o tym "trzecim" co skorzysta, gdy.... .... jest jak najbardziej uprawniona i potwierdzona historią od ponad 2000 lat. Ewangelia św.Jana mówi o tym, że Jezus "Przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli...." i to był ten początek wojny prowadzonej przez "swoich"(faryzeuszy) z "Wszystkimi tymi jednak, którzy Je przyjęli". Tak się zaczęła wojna cywilizacji żydowskiej opartej na Talmudzie i jego wielowiekowych interpretacjach, z cywilizacją łacińską z fundamentem chrześcijańskim w sferze etyki. Studiując dzieło ks. Justyna B. Pranajtisa pt. "Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim", poznajemy korzenie nauki cywilizacji żydowskiej o chrześcijaństwie i chrześcijanach i wynikającej z niej przyrodzonej nienawiści do chrześcijan i chrześcijanstwa. Dlatego Chrystus podsumował faryzeuszy w taki sposób: Jana 8:44 "Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa." Czyli ujawnił, że faryzeusze to proroczo zapowiedziane potomstwo węża - jeszcze w ogrodzie Eden! Rodzaju 3:15 "I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę." Faryzeusze kilkakrotnie prosili Chrystusa o specjalny dla nich znak. On zawsze odmawiał, zapewniając ich, że zobaczą jedynie znak Jonasza. Czyli Jego śmierć, pobyt w grobie przez 3 dni i noce oraz... zmartwychwstanie. Mateusza 12:39 "A On odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka." Faryzeusze, twórcy Talmudu, księgi "plemienia żmijowego", stosujący oszustwo(lichwę),kłamstwo i zbrodnię jako narzędzie ich walki z chrześcijaństwem, po wielu wiekach osiągnęli szczyty swej potęgi na ziemi jako słudzy mamony. Kontrola nad pieniądzem, pozwoliła im kontrolować rządy państw i mocarstw, z USA jako supermocarstem na czele, które w ich imieniu realizuje ich cele różnymi narzędziami z narzędziem militarnym jako tym, które decyduje, gdy inne narzędzia są nieskuteczne. Przez wieki realizowali niszczenie KRK na różne sposoby, a najnowsza historia walki z KRK to tzw.Rewolucja Francuska, która fizycznie likwidowała hierarchię KRK i katolickie elity społeczeństwa feudalnego, czym otworzyła drogę do zajęcia tych miejsc przez nową szlachtę i elitę Europy przez Żydów, przedstawicieli cywilizacji Talmudu. Wszystkie rewolucje i wojny to wynik ich spisków i realizacji interesów finansowych. I WŚ, rewolucja bolszewicka, II WŚ i całe pasmo wojen po II WŚ, finansowane było przez żydowskie bankierstwo(z rodziną Rotschildów na czele), czerpiące ogromne zyski z tych wojen. Przełom XIX i XX wieku to początek ich projektu Nowego Porządku Świata(NWO) z rządem światowym, który ma być spełnieniem ich "wybraństwa", z królem żydowskim - Mesjaszem na czele, który będzie zawiadywał światem ze Świątyni Jerozolimskiej, w której faryzeusze czcili swego ojca czyli szatana(niewola babilońska była karą za te ich czyny). Łk 16, 10-13 Nie można służyć Bogu i mamonie Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”». Żydzi(talmudyści) wybrali służbę mamonie i przy jej pomocy niszczą KRK. Rewolucja obyczajowo - seksualna 68', to było praktycznie przygotowanie do wewnętrznego rozsadzania KRK, bo wiedzieli, że mamona i rozwiązłość złamie nawet najtwardsze sumienia hierarchów i niższego duchowieństwa a jeśli do tego posłużą się groźbami i zbrodnią, to nawet mogą wpływać na powoływanie papieży, co pokazała historia z BXVI i Franciszkiem. Czy szatan dokona dzieła zniszczenia instytucjonalnego KRK i wierni zejdą do katakumb? Apokalipsa św. Jana daje nam odpowiedź na to pytanie. Pozdrawiam.
1
Dwa pożary w jednym czasie: katedry Notre Dame i meczetu Al-Aksa
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika 35stan
3 dni temu Niekończąca się seria przypadków http://stan35.neon24.pl/post/148516,meczet-al-aksa-plonal-w-tym-samym-czasie-co-notre-dame
0
Notre Dame - niekończąca się seria... przypadków?
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika 35stan
3 dni temu I tu jesteśmy w tym zgodni w 100% "To jest - moim zdaniem - element metodycznej walki z Kościołem.".... i z cywilizacją łacińską, której jednym z filarów(najważniejszym) była i jest etyka chrześcijańska.Chcąc zburzyć ten "gmach" cywilizacji łacińskiej, trzeba zniszczyć najważniejszy, podtrzymujący go fundament czyli etykę i moralność chrześcijańską.Średniowieczna katedra Notre Dame była i jest symbolem tej łacińskiej europejskiej cywilizacji i to właśnie wiedzieli wrogowie naszej cywilizacji przeprowadzający Rewolucję Francuską.Niszczono kościoły i także planowali zburzyć Katedrę ale z przyczyn technicznych, z uwagi na jej wielkość i położenie na wyspie na Sekwanie, zrezygnowano z tego pomysłu i zrobiono z niej Świątynię Rozumu.(....)Katedrę zamieniono w miejsce nowego kultu: racjonalizmu. Najpierw obchodzono w niej święto rozumu, a potem święto Istoty Najwyższej. Pierwsze obchody święta rozumu odbyły się w listopadzie 1793 roku. Jak w wielu innych dawnych kościołach towarzyszyło im niszczenie obrazów sakralnych oraz profanowanie rzeźb i figur świętych. Propagatorem kultu rozumu był Jacques-René Hébert, który jako wojujący ateista dążył do całkowitego zlikwidowania wszelkiej religii. Z jego poglądami nie zgadzał się Maximilien de Robespierre, który, choć zwalczał wpływy Kościoła katolickiego, to przyjmował istnienie Boga. W jego wizji katedra Notre Dame miałaby się stać świątynią kultu Istoty Najwyższej, bez żadnych odniesień do katolicyzmu.(...)Robespierre:"W jego wizji katedra Notre Dame miałaby się stać świątynią kultu Istoty Najwyższej, bez żadnych odniesień do katolicyzmu."co oznacza , że dla niego "Istota Najwyższa" to był Jahwe, Bóg uznawany przez Talmud.Nie zrozumiemy sytuacji w Kościele, bez widzenia Go na tle historii świata, gdyż Kościół Chrystusowy został w historię tego świata wpisany Bożym postanowieniem.W Ewangelii wg św. Jana czytamy:..........................11 Przyszło do swojej własności,a swoi Go nie przyjęli.12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,tym, którzy wierzą w imię Jego -13 którzy ani z krwi,ani z żądzy ciała,ani z woli męża,ale z Boga się narodzili.14 A Słowo stało się ciałemi zamieszkało wśród nas.I oglądaliśmy Jego chwałę,chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,pełen łaski i prawdy. .................................. I to jest początek tej wojny, której kolejną odsłonę obserwujemy.(...)Najsmutniejsze w tym tekście jest stwierdzenie, że Jezusa nie przyjęli swoi, że swoi Go odrzucili, Nim wzgardzili. Właśnie oni zamknęli przed nim swoje domy, rodziny i serca. Swoi, a więc bliscy, ci, po których mógłby się spodziewać i oczekiwać przyjęcia. Przecież to właśnie oni na Niego czekali i pragnęli Jego przyjścia. Swoi, o których mówi Ewangelista to: Izrael, mieszkańcy Betlejem i Nazaretu.           Swoi nie przyjęli Jezusa, bo nie tak sobie Go wyobrażali. Przyszedł w momencie niewłaściwym, nie w tym czasie, w jakim spodziewali się Go. Byli zajęci innymi sprawami, ważniejszymi niż Jezus. Jego przyjście raczej im przeszkadzało i odrywało od tego, co w ich oczach było ważniejsze. Dlatego Go odrzucili, zamknęli się przed Nim, choć w ciemnościach ich życia i spraw jawił się, jako światło i życie.Powstała nowa grupa "swoich" wokół Jezusa: Maryja, Józef, pasterze, mędrcy, którzy przyjęli Słowo i Słowo dało im moc. To ludzie nieważni, biedni, odrzuceni, pokorni, ufni. Oni Go spotkali, odnaleźli, rozpoznali. Dla nich liczą się inne wartości. Są to inni ludzie, bo takimi czyni ich Jezus i na taką drogę ich zaprasza. Sam nią szedł. Dla Maryi, Józefa, pasterzy, mędrców,  nieważne były ich pragnienia, plany. Liczyły się tylko Boże. Nieważne, że były trudne, niezrozumiane, że musieli wszystko rozpoczynać od początku, że wszystko im burzył, że ich budził, że musieli wszystko zostawiać, chodzić innymi drogami, w centrum stawiać inne plany, nie swoje, ale Jego. Umieli wszystko zostawić, stracić, poprzestawiać, bo tak chciał On. Tracili trochę, nieraz wiele, by zyskać wszystko, ale inaczej. Wokół była ciemność, tak ludzka i boska i ludzie inaczej myślący, pragnący, czym innym żyjący. A oni szli, prowadzeni Bożym duchem, światłem, kierując się nie ludzką mądrością, ale tą Bożą. Nie stawiali Mu warunków, nie wyznaczali miejsc i czasu spotkania i dróg jakimi ma przyjść, chodzić i jakimi będzie ich prowadził. Byli wolni i dyspozycyjni, by iść, tam gdzie On jest, czeka i chce się z nimi spotkać. Jeśli chciał się z nimi spotkać w stajni, to szli, by Go spotkać. Jeśli chciał się objawić w nocy, nieważne; najważniejsze, że jest, czeka. Jeśli wybrał liche Betlejem, dom chleba, tak idą, by dać, a nie otrzymywać. Najważniejszy jest On i bycie z Nim i przy Nim niezależnie od warunków, dat, miejsc. Każde jest dobre, właściwe. To On je takim czyni.(...)Na podstawie:https://m.deon.pl/161/art,1257,swoi-go-nie-przyjeli.html(link is external)Gdzie dziś funkcjonują ci "swoi", którzy Go odrzucili?To właśnie ci, reprezentujący cywilizację żydowską opartą na Talmudzie i jego wielowiekowych interpretacjach, którzy postanowili służyć "mamonie" a nie Bogu, który zesłał na świat Odkupiciela Jezusa Chrystusa, prowadzą od wieków wojnę z Kościołem Chrystusowym i dążą do realizacji "wybraństwa" , które obiecał im Jahwe, które dla wyznawców mamony jest równoznaczne z obietnicą panowania nad światem w sensie polityczno materialnym.Zniszczenie KRK jest ich celem a na jego miejsce chcą postawić obiecanego im Mesjasza, który jako "król żydowski" będzie panował nad światem a jego miejscem "urzędowania" ma być Świątynia Jerozolimska, którą "wyznawcy mamony"planują odbudować w Jerozolimie, na miejscu biblijnej Światyni.Plan Stulecia D.Trumpa, którego negocjatorem jest wysłannik D.Trumpa na BW, czyli Jared Kuschner, zięć D.Trumpa, w ramach którego USA  już uznały Jerozolimę za stolicę Izraela, uznały suwerenność Izraela na syryjskimi Wzgórzami Golan, zamierzają zlikwidować Autonomię Palestyńską i włączyć ją jako integralną część państwa izraelskiego, jest elementem realizacji celów "wyznawców mamony" pod pojęciem funkcjonującym jako projekt Nowego Porządku Świata(NWO), którego wielkim orędownikiem był B.H.Obama, którego administracja, będąca narzędziem "deep state" stojącym za NWO, naciskami poprzez lobby homoseksualne w Watykanie i w KRK jako całości(np. to lobby z Niemiec), zmusiła BXVI do abdykacji na rzecz lewacko liberalnego jezuity Bergoglio, wybranego na papieża, który przybrał imię Franciszka.Dobrze, że BXVI w 91 roku swego życia(można powiedzieć u kresu życia ziemskiego) stanął w prawdzie przed Bogiem i ludźmi i wyjawił co powoduje kryzys w Kościele, a my chrześcijanie - katolicy musimy spojrzeć szerzej i widzieć tem kryzys na tle tego co się dzieje na świecie(na procesy ciągnące się od stuleci, których celem jest zniszczenie KRK).Czyżby czas Apokalipsy św.Jana był już blisko?Pożar z lotu ptaka(drona): 
0
Notre Dame - niekończąca się seria... przypadków?
Obrazek użytkownika Romek M
Obrazek użytkownika 35stan
3 dni temu I tu jesteśmy w tym zgodni w 100% "To jest - moim zdaniem - element metodycznej walki z Kościołem.".... i z cywilizacją łacińską, której jednym z filarów(najważniejszym) była i jest etyka chrześcijańska.Chcąc zburzyć ten "gmach" cywilizacji łacińskiej, trzeba zniszczyć najważniejszy, podtrzymujący go fundament czyli etykę i moralność chrześcijańską.Średniowieczna katedra Notre Dame była i jest symbolem tej łacińskiej europejskiej cywilizacji i to właśnie wiedzieli wrogowie naszej cywilizacji przeprowadzający Rewolucję Francuską.Niszczono kościoły i także planowali zburzyć Katedrę ale z przyczyn technicznych, z uwagi na jej wielkość i położenie na wyspie na Sekwanie, zrezygnowano z tego pomysłu i zrobiono z niej Świątynię Rozumu.(....)Katedrę zamieniono w miejsce nowego kultu: racjonalizmu. Najpierw obchodzono w niej święto rozumu, a potem święto Istoty Najwyższej. Pierwsze obchody święta rozumu odbyły się w listopadzie 1793 roku. Jak w wielu innych dawnych kościołach towarzyszyło im niszczenie obrazów sakralnych oraz profanowanie rzeźb i figur świętych. Propagatorem kultu rozumu był Jacques-René Hébert, który jako wojujący ateista dążył do całkowitego zlikwidowania wszelkiej religii. Z jego poglądami nie zgadzał się Maximilien de Robespierre, który, choć zwalczał wpływy Kościoła katolickiego, to przyjmował istnienie Boga. W jego wizji katedra Notre Dame miałaby się stać świątynią kultu Istoty Najwyższej, bez żadnych odniesień do katolicyzmu.(...)Robespierre:"W jego wizji katedra Notre Dame miałaby się stać świątynią kultu Istoty Najwyższej, bez żadnych odniesień do katolicyzmu."co oznacza , że dla niego "Istota Najwyższa" to był Jahwe, Bóg uznawany przez Talmud.Nie zrozumiemy sytuacji w Kościele, bez widzenia Go na tle historii świata, gdyż Kościół Chrystusowy został w historię tego świata wpisany Bożym postanowieniem.W Ewangelii wg św. Jana czytamy:..........................11 Przyszło do swojej własności,a swoi Go nie przyjęli.12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,tym, którzy wierzą w imię Jego -13 którzy ani z krwi,ani z żądzy ciała,ani z woli męża,ale z Boga się narodzili.14 A Słowo stało się ciałemi zamieszkało wśród nas.I oglądaliśmy Jego chwałę,chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,pełen łaski i prawdy. .................................. I to jest początek tej wojny, której kolejną odsłonę obserwujemy.(...)Najsmutniejsze w tym tekście jest stwierdzenie, że Jezusa nie przyjęli swoi, że swoi Go odrzucili, Nim wzgardzili. Właśnie oni zamknęli przed nim swoje domy, rodziny i serca. Swoi, a więc bliscy, ci, po których mógłby się spodziewać i oczekiwać przyjęcia. Przecież to właśnie oni na Niego czekali i pragnęli Jego przyjścia. Swoi, o których mówi Ewangelista to: Izrael, mieszkańcy Betlejem i Nazaretu.           Swoi nie przyjęli Jezusa, bo nie tak sobie Go wyobrażali. Przyszedł w momencie niewłaściwym, nie w tym czasie, w jakim spodziewali się Go. Byli zajęci innymi sprawami, ważniejszymi niż Jezus. Jego przyjście raczej im przeszkadzało i odrywało od tego, co w ich oczach było ważniejsze. Dlatego Go odrzucili, zamknęli się przed Nim, choć w ciemnościach ich życia i spraw jawił się, jako światło i życie.Powstała nowa grupa "swoich" wokół Jezusa: Maryja, Józef, pasterze, mędrcy, którzy przyjęli Słowo i Słowo dało im moc. To ludzie nieważni, biedni, odrzuceni, pokorni, ufni. Oni Go spotkali, odnaleźli, rozpoznali. Dla nich liczą się inne wartości. Są to inni ludzie, bo takimi czyni ich Jezus i na taką drogę ich zaprasza. Sam nią szedł. Dla Maryi, Józefa, pasterzy, mędrców,  nieważne były ich pragnienia, plany. Liczyły się tylko Boże. Nieważne, że były trudne, niezrozumiane, że musieli wszystko rozpoczynać od początku, że wszystko im burzył, że ich budził, że musieli wszystko zostawiać, chodzić innymi drogami, w centrum stawiać inne plany, nie swoje, ale Jego. Umieli wszystko zostawić, stracić, poprzestawiać, bo tak chciał On. Tracili trochę, nieraz wiele, by zyskać wszystko, ale inaczej. Wokół była ciemność, tak ludzka i boska i ludzie inaczej myślący, pragnący, czym innym żyjący. A oni szli, prowadzeni Bożym duchem, światłem, kierując się nie ludzką mądrością, ale tą Bożą. Nie stawiali Mu warunków, nie wyznaczali miejsc i czasu spotkania i dróg jakimi ma przyjść, chodzić i jakimi będzie ich prowadził. Byli wolni i dyspozycyjni, by iść, tam gdzie On jest, czeka i chce się z nimi spotkać. Jeśli chciał się z nimi spotkać w stajni, to szli, by Go spotkać. Jeśli chciał się objawić w nocy, nieważne; najważniejsze, że jest, czeka. Jeśli wybrał liche Betlejem, dom chleba, tak idą, by dać, a nie otrzymywać. Najważniejszy jest On i bycie z Nim i przy Nim niezależnie od warunków, dat, miejsc. Każde jest dobre, właściwe. To On je takim czyni.(...)Na podstawie:https://m.deon.pl/161/art,1257,swoi-go-nie-przyjeli.html(link is external)Gdzie dziś funkcjonują ci "swoi", którzy Go odrzucili?To właśnie ci, reprezentujący cywilizację żydowską opartą na Talmudzie i jego wielowiekowych interpretacjach, którzy postanowili służyć "mamonie" a nie Bogu, który zesłał na świat Odkupiciela Jezusa Chrystusa, prowadzą od wieków wojnę z Kościołem Chrystusowym i dążą do realizacji "wybraństwa" , które obiecał im Jahwe, które dla wyznawców mamony jest równoznaczne z obietnicą panowania nad światem w sensie polityczno materialnym.Zniszczenie KRK jest ich celem a na jego miejsce chcą postawić obiecanego im Mesjasza, który jako "król żydowski" będzie panował nad światem a jego miejscem "urzędowania" ma być Świątynia Jerozolimska, którą "wyznawcy mamony"planują odbudować w Jerozolimie, na miejscu biblijnej Światyni.Plan Stulecia D.Trumpa, którego negocjatorem jest wysłannik D.Trumpa na BW, czyli Jared Kuschner, zięć D.Trumpa, w ramach którego USA  już uznały Jerozolimę za stolicę Izraela, uznały suwerenność Izraela na syryjskimi Wzgórzami Golan, zamierzają zlikwidować Autonomię Palestyńską i włączyć ją jako integralną część państwa izraelskiego, jest elementem realizacji celów "wyznawców mamony" pod pojęciem funkcjonującym jako projekt Nowego Porządku Świata(NWO), którego wielkim orędownikiem był B.H.Obama, którego administracja, będąca narzędziem "deep state" stojącym za NWO, naciskami poprzez lobby homoseksualne w Watykanie i w KRK jako całości(np. to lobby z Niemiec), zmusiła BXVI do abdykacji na rzecz lewacko liberalnego jezuity Bergoglio, wybranego na papieża, który przybrał imię Franciszka.Dobrze, że BXVI w 91 roku swego życia(można powiedzieć u kresu życia ziemskiego) stanął w prawdzie przed Bogiem i ludźmi i wyjawił co powoduje kryzys w Kościele, a my chrześcijanie - katolicy musimy spojrzeć szerzej i widzieć tem kryzys na tle tego co się dzieje na świecie(na procesy ciągnące się od stuleci, których celem jest zniszczenie KRK).Czyżby czas Apokalipsy św.Jana był już blisko? 
4
Notre Dame - niekończąca się seria... przypadków?
Obrazek użytkownika Romek M
Obrazek użytkownika 35stan
3 dni temu Nie zrozumiemy sytuacji w Kościele.... .... bez widzenia Go na tle historii świata, gdyż Kościół Chrystusowy został w historię tego świata wpisany Bożym postanowieniem.W Ewangelii wg św. Jana czytamy:..........................11 Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - 13 którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 14 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. ..................................I to jest początek tej wojny, której kolejną odsłonę obserwujemy.(...)Najsmutniejsze w tym tekście jest stwierdzenie, że Jezusa nie przyjęli swoi, że swoi Go odrzucili, Nim wzgardzili. Właśnie oni zamknęli przed nim swoje domy, rodziny i serca. Swoi, a więc bliscy, ci, po których mógłby się spodziewać i oczekiwać przyjęcia. Przecież to właśnie oni na Niego czekali i pragnęli Jego przyjścia. Swoi, o których mówi Ewangelista to: Izrael, mieszkańcy Betlejem i Nazaretu.           Swoi nie przyjęli Jezusa, bo nie tak sobie Go wyobrażali. Przyszedł w momencie niewłaściwym, nie w tym czasie, w jakim spodziewali się Go. Byli zajęci innymi sprawami, ważniejszymi niż Jezus. Jego przyjście raczej im przeszkadzało i odrywało od tego, co w ich oczach było ważniejsze. Dlatego Go odrzucili, zamknęli się przed Nim, choć w ciemnościach ich życia i spraw jawił się, jako światło i życie.Powstała nowa grupa "swoich" wokół Jezusa: Maryja, Józef, pasterze, mędrcy, którzy przyjęli Słowo i Słowo dało im moc. To ludzie nieważni, biedni, odrzuceni, pokorni, ufni. Oni Go spotkali, odnaleźli, rozpoznali. Dla nich liczą się inne wartości. Są to inni ludzie, bo takimi czyni ich Jezus i na taką drogę ich zaprasza. Sam nią szedł. Dla Maryi, Józefa, pasterzy, mędrców,  nieważne były ich pragnienia, plany. Liczyły się tylko Boże. Nieważne, że były trudne, niezrozumiane, że musieli wszystko rozpoczynać od początku, że wszystko im burzył, że ich budził, że musieli wszystko zostawiać, chodzić innymi drogami, w centrum stawiać inne plany, nie swoje, ale Jego. Umieli wszystko zostawić, stracić, poprzestawiać, bo tak chciał On. Tracili trochę, nieraz wiele, by zyskać wszystko, ale inaczej. Wokół była ciemność, tak ludzka i boska i ludzie inaczej myślący, pragnący, czym innym żyjący. A oni szli, prowadzeni Bożym duchem, światłem, kierując się nie ludzką mądrością, ale tą Bożą. Nie stawiali Mu warunków, nie wyznaczali miejsc i czasu spotkania i dróg jakimi ma przyjść, chodzić i jakimi będzie ich prowadził. Byli wolni i dyspozycyjni, by iść, tam gdzie On jest, czeka i chce się z nimi spotkać. Jeśli chciał się z nimi spotkać w stajni, to szli, by Go spotkać. Jeśli chciał się objawić w nocy, nieważne; najważniejsze, że jest, czeka. Jeśli wybrał liche Betlejem, dom chleba, tak idą, by dać, a nie otrzymywać. Najważniejszy jest On i bycie z Nim i przy Nim niezależnie od warunków, dat, miejsc. Każde jest dobre, właściwe. To On je takim czyni.(...)Na podstawie:https://m.deon.pl/161/art,1257,swoi-go-nie-przyjeli.htmlGdzie dziś funkcjonują ci "swoi", którzy Go odrzucili?To właśnie ci, reprezentujący cywilizację żydowską opartą na Talmudzie i jego wielowiekowych interpretacjach, którzy postanowili służyć "mamonie" a nie Bogu, który zesłał na świat Odkupiciela Jezusa Chrystusa, prowadzą od wieków wojnę z Kościołem Chrystusowym i dążą do realizacji "wybraństwa" , które obiecał im Jahwe, które dla wyznawców mamony jest równoznaczne z obietnicą panowania nad światem w sensie polityczno materialnym.Zniszczenie KRK jest ich celem a na jego miejsce chcą postawić obiecanego im Mesjasza, który jako "król żydowski" będzie panował nad światem a jego miejscem "urzędowania" ma być Świątynia Jerozolimska, którą "wyznawcy mamony"planują odbudować w Jerozolimie, na miejscu biblijnej Światyni.Plan Stulecia D.Trumpa, którego negocjatorem jest wysłannik D.Trumpa na BW, czyli Jared Kuschner, zięć D.Trumpa, w ramach którego USA  już uznały Jerozolimę za stolicę Izraela, uznały suwerenność Izraela na syryjskimi Wzgórzami Golan, zamierzają zlikwidować Autonomię Palestyńską i włączyć ją jako integralną część państwa izraelskiego, jest elementem realizacji celów "wyznawców mamony" pod pojęciem funkcjonującym jako projekt Nowego Porządku Świata(NWO), którego wielkim orędownikiem był B.H.Obama, którego administracja, będąca narzędziem "deep state" stojącym za NWO, naciskami poprzez lobby homoseksualne w Watykanie i w KRK jako całości(np. to lobby z Niemiec), zmusiła BXVI do abdykacji na rzecz lewacko liberalnego jezuity Bergoglio, wybranego na papieża, który przybrał imię Franciszka. 
1
Papież Benedykt XVI Senior ratuje Niemcy i Kościół katolicki przed drapieżnymi pazurami szatana
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika 35stan
3 dni temu Jesteś impregnowana na wiedzę... .... a do tego zaczadzona ignorancją do tego stopnia, że nawet nie podejmujesz próby zgłębienia tematu jakim jest projekt Nowego Porządku Świata(NWO) ; kto za tym stoi i jaki cel przyświeca tym co to realizują.Reformacja Lutra stworzyła warunki do Rewolucji Francuskiej, od której zaczęła się wojna z KRK i tak to już trwa do dnia dzisiejszego.Sekularyzacja Zachodu, której widocznym akcentem jest przygotowywana schizma Kościoła w Niemczech(protestantyzujący się niemiecki Kościół, nie bez przyzwolenia papieża Franciszka), o której  Paweł Chmielewski w książce „Niemiecka rewolucja", to realia, których zaczadzeni, z bielmem na oku, tacy jak Ty, dostrzec nie potrafią(ty nie potrafisz, bo boisz się konfrontacji z faktami i wolisz pisać formułki o wszystko załatwiającym Duchu Świetym, nie mając rozeznania w Jego działaniach. 
-2
Papież Benedykt XVI Senior ratuje Niemcy i Kościół katolicki przed drapieżnymi pazurami szatana
Obrazek użytkownika Rebeliantka
Obrazek użytkownika 35stan
3 dni temu Jesteś naiwna i niedoinformowana.... ..... pytając:"....w jaki to niby sposób te ciemne siły wpływają/wpłynęły na kardynałów na konklawe, niwelując wpływ Ducha Św."Uważasz, że na ludzi, którzy są grzesznikami(a przecież kardynałowie to nie święci) nie może zamiast Ducha  Św. mieć większy wpływ Szatan?(tylko Jezus mógł się oprzeć kuszeniu szatana, bo jest Bogiem). "Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”EWANGELIA (Łk 16,9-15)W swej naiwności zakładasz, że kardynałowie są wolni od takich pokus?Czy wiesz kto stoi za NWO? Nie wiesz, bo nie chcesz wiedzieć, bo odrzucasz prawdę na zasadzie reakcji na "dysonans poznawczy".Za NWO stoją "wszystkie pieniądze świata" czyli żydobanksterstwo, kierujące się logiką Talmudu, realizujące obłąkańcze "wybraństwo" ich "narodu wybranego", powołanego do rządzenia światem.Kilka lat temu Lloyd Blankfein, szef żydowskiego banku inwestycyjnego Goldman Sachs, odpowiedzialnego za wszystkie kryzysy finansowe XX i XXI wieku powiedział, "...że jako bankier inwestycyjny wykonuje robotę Boga – zbiera pieniądze, za które firmy tworzą potem nowe miejsca pracy i produkty."https://www.newsweek.pl/lloyd-blankfein-bankier-w-roli-pana-boga/qwz3hkgKulisy działania GS i jego wpływ na instytucje międzynarodowe i rządy(w tym najważniejszy - rząd USA), opisuje dziennikarz Matt Taibbi w swoim artykule pt. "WIELKA AMERYKAŃSKA MASZYNA DO ROBIENIA BANIEK" Przekrój, str. 28/Wydarzenia, Czwartek, 17.09.2009 Artykuł ten był umieszczony przez krótki czas na stronie  internetowej Związku Banków Polskich (http://www.zbp.pl/site.php?s=MDAyNjE4&a=MTMyMTgzMDQ, ale już niedostępny-usunięty z sieci)Zamiast pisać naiwniackie komentarze, poszukuj informacji, analizuj i wyciągaj logiczne wnioski i nie poddaj się uprzedzeniom.
0
Papież Benedykt XVI Senior ratuje Niemcy i Kościół katolicki przed drapieżnymi pazurami szatana
Obrazek użytkownika Rebeliantka
Obrazek użytkownika 35stan
4 dni temu Naprawdę znakomity wywiad! Paweł Chmielewski bardzo trafnie i przekonująco przedstawia istotę "Kryzysu w Kościele" na tle tego co się dzieje w Kościele niemieckim a o czym pisał też w swym artykule BXVI.Dziękuję za przywołanie tego wywiadu.
2
Papież Benedykt XVI Senior ratuje Niemcy i Kościół katolicki przed drapieżnymi pazurami szatana
Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Obrazek użytkownika 35stan
4 dni temu Czy jesteś taka naiwna czy niedoinformowana? "Ze zboczeniami należy walczyć, ale odpowiedzialnością za zgorszenie obciążać zboczeńców i tych, co ich kryją."Moja argumentacja za tezą o wpływie sił zewnętrznych na abdykację BXVI  i wyborem Franciszka, nie jest moim wymysłem, ale jest oparta na faktach, które wskazują na taki przebieg zdarzeń.Jorge Mario Bergoglio, argentyński duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita Buenos Aires i tym samym prymas Argentyny, kardynał, który sam w wywiadzie przyznawał się do bardzo lewicowych poglądów(podawał np. taki fakt, że zaczytywał się w lewicowej literaturze argentyńskich peronistów i zawsze z niecierpliwością czekał na kolejną ich porcję),  był już brany pod uwagę jako kandydat na papieża w konklawe w 2005 roku.Rok 2005 w geopolityce, to uruchomienie przez scenarzystów NWO z "deep state" w USA i ich sojuszników z lewicowo liberalnej UE, przygotowań do realizacji następnego po UE etapu NWO czyli Eurazji, mającej być unią UE i Rosji.Nastąpiło wtedy zintensyfikowanie "polityki przyciągania Rosji do Zachodu" którą prowadzono od upadku ZSRR z różnymi perypetiami.Na drodze do stworzenia Eurazji stała Polska i należało zadbać o to, by władzę w Polsce sprawowały siły proniemieckie i prorosyjskie(po to WSI utworzyło partię PO w 2001 roku).Wtedy to zaplanowano, że w wyborach w Polsce przypadających na 2005 rok, ma zwyciężyć koalicja PO-PIS(z PIS jako listkiem figowym dla władzy PO) a prezydentem ma zostać D.Tusk, niemiecki agent.Wyborcy spłatali scenarzystom psikusa i po wyborach możliwa była koalicja PIS-PO, ale nie powstała, bo nie o to scenarzystom chodziło. Także prezydentem został L.Kaczyński, czyli nie ten, o którego im chodziło.Dlatego zaraz rozpoczęto kampanię nienawiści przeciw rządowi PIS i Prezydentowi Kaczyńskiemu, doprowadzając do "naprawy" psikusa wyborców, instalując w 2007 roku rząd koalicji PO-PSL.B.H.Obama(wychowany na lewicowca w domu rodzinnym i agent CIA od czasu studiów, który został prezydentem USA) by kandydatem „deep state” i już w czasie kampanii wyborczej w 2008 roku czynił przygotowania do rozpoczęcia intensywniejszej polityki z Rosją, którą nazwał polityką resetu USA-Rosja, która miała doprowadzić do budowy następnego po UE etapu NWO czyli Eurazji czyli unii UE i Rosji.Gdy postępy rokowań resetow2ych osiągnęły wysoki poziom w 2010 roku, postanowio0no wyeliminować z polskiej polityki śp. Prezydenta L.Kaczyńskiego, który jako polityk antyrosyjski, organizujący państwa Europy Środkowo Wschodniej w blok antyrosyjski, co wykonano 10.04.2010 roku podczas operacji fałszywej flagi.Podczas dalszych stosunków USA-Rosja w 2012 roku pojawiły się zgrzyty na tle sytuacji na Bliskim Wschodzie(Syria i Iran), gdy interesy USA/Izrael stały się rozbieżne .By zachęcić Rosję do ustępstw na BW, Obama obiecywał prezydentowi Rosji Miedwiewiewowi podczas rozmowy na szczycie nuklearnym w Seulu, że podczas swej II kadencji mającej się zacząć w styczniu 2013 roku, „być bardziej elastycznym” czyli iść na większe ustępstwa wobec Rosji w Europie Środkowo Wschodniej, oczywiście kosztem państw tego regionu w tym Polski(obiecywał zgodę na odzyskiwanie przez Rosję strefy wpływów ZSRR w tym regionie(przecieki były takie, że Rosja powróci do strefy wpływów na linii Ribbentrop Mołotow, oczywiście po powstaniu unii UE i Rosji czyli Eurazji.Na taki rozwój wypadków, postanowiono przygotować KRK, który szczególnie uwierał „deep state” , z powodu swojego konserwatywnego stosunku do etyki lewicowo liberalnej z jej rewolucją obyczajowo sexualnej.W 2012 roku podjęto próbę zmuszenia BXVI do ustapienia miejsca lewicowemu kardynałowi, jezuicie z Argentyny, który nie miał nic przeciwko propagandzie LGBT a nawet miał wśród hiszpańskojęzycznej społeczności LGBT przyjaciół i znajomych z którymi się spotykał.Bardzo scisłe więzy łaczyły Go z czasów argentyńskich z politykiem i działaczem LGBT  Gustavo Vera, który po objęciu przez Bergoglio urzędu papieskiego, odwiedzał go w Watykanie a nawet podczas podróży zagranicznych papieża Franciszka.Poniżej zdjęcie Franciszka z Gustavo Vera podczas Światowego Kongresu Rodzin w Dublinie w Irlandii, na którym Gustawo Vera w obecności papieża Franciszka, propaguje festiwal hiszpańskojęzycznej społeczności LGBT  „ORGULLO”, używając do tego celu koszulki z nadrukiem nazwy tego festiwalu w kolorach tęczy i nazwy producenta tych koszulek, firmy QOM, która wspiera akcje charytatywne na rzecz dzieci i ruchy LGBT. 
2
Papież Benedykt XVI Senior ratuje Niemcy i Kościół katolicki przed drapieżnymi pazurami szatana
Obrazek użytkownika Rebeliantka

Strony