Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika zetjot
7 godzin temu Każdy proces trzeba umeć Każdy proces trzeba umeć rozgryżć. W większości procesów biorą udział te same czynniki, lecz występują one w różnej skali i w różnych układach i kombinacjach. Jak się połączy kilka cząsteczek tlenu, to się otrzymuje rozmaite efekty.
1
Antifa kontra LGBT ? Tego jeszcze nie grali.
Obrazek użytkownika norwid
Obrazek użytkownika zetjot
7 godzin temu Z ideami jest ten problem, że Z ideami jest ten problem, że po pierwsze składają się ze słów i pojęć, które dopiero należy przełożyć na realne relacje w realnym bycie społecznym. Po wtóre, idee mogą być naduogólnione lub zdezaktualizowane, jak np. idee wolnego rynku, a zdezaktualizowane idee też są po prostu szkodliwe, nie mówiąc o ideach z gruntu błędnych.
1
Antifa kontra LGBT ? Tego jeszcze nie grali.
Obrazek użytkownika mmkkmmkk
Obrazek użytkownika zetjot
19 godzin temu Pojedź Pan do Nowego Yorku, Pojedź Pan do Nowego Yorku, poczytaj NYT, to się Pan przekona. Pozycja Izraela w USA nie wynika tylko z pozycji mniejszości żydowskiej lecz i z postaw chrześcijan ewagelikalnych, którzy wspierają taką politykę wobec Izraela.
3
Nie głosuj na małe…..
Obrazek użytkownika Maciek1969
Obrazek użytkownika zetjot
19 godzin temu Trzedba dbać o język i nie Trzedba dbać o język i nie mieszać pojęć. Nie ma żadnego ludzkiego działania bez idei, ale nie należy mylić idei będącej punktem wyjścia z realnymi strukturami społecznymi będącymi efektem tej idei wcielenia. Ideę można przedstawić lub obalić w ciągu paru sekund czy minut., ze strukturami tego nie da się zrobić.Konsumpcjonizm jest strukturą gospodarczą, mało podatną na apele i próby modyfikacji, bo to system angażujący miliony ludzi na różnych poziomach bytu społecznego i nie da się tego zmodyfikować natychmiast. Procesy społeczne w tak uruchomionym systemie mają swoją własną dynamikę, mało podatną na myślenie życzeniowe. Trzeba stworzyć własne struktury polityczne i zdobyć wpływ na centra kluczowe systemu by móc je modyfikować. Trzeba mieć własne kadry i własne, nowe idee, przy pomocy których można będzie modyfikować strukturalne relacje w systemi.Samym gadaniem i pisaniem postów w necie niewiele się wskóra.
2
Antifa kontra LGBT ? Tego jeszcze nie grali.
Obrazek użytkownika mmkkmmkk
Obrazek użytkownika zetjot
1 dzień temu Na przyklad proces rozwoju Na przyklad proces rozwoju konsumpcji i postaw rynkowych jest procesem wolnym od ideologicznych interwencji (choć nie jest wolny od idei, na której jest oparty) i ma daleko sięgające destruktywne konsekwencje dla struktury społecznej i relacji międzyludzkich. Rozwija się samoistnie, choć  jest przecież także związany z wymianą międzynarodową.
2
Antifa kontra LGBT ? Tego jeszcze nie grali.
Obrazek użytkownika mmkkmmkk
Obrazek użytkownika zetjot
1 dzień temu Do właściwej interpretacji Do właściwej interpretacji upadku danej społeczności wystarczy znajomość wewnetrznych procesów zachodzących w tej społeczności.Zachód upada nie z uwagi na infiltrację ze strony wrogich sił, lecz z powodu czynników wewnętrznych, takich jak rozwój gospodarczy w postaci konsumpcjonizmu, który zwiększa zakres czynnikóww wpływających negatywnie na spójność społeczną.Społeczności upadały dawno przed tym niż pojawiło się KGB.
2
Antifa kontra LGBT ? Tego jeszcze nie grali.
Obrazek użytkownika mmkkmmkk
Obrazek użytkownika zetjot
1 dzień temu cisza z tym tematem Cisza, bo temat został dokładnie zilustrowany w latach 90-tych gdy prawica rozwijała się przez podział na drobne kawałki dając przewagę komunie. Nie ma tematu, polityka nie jest dla narwańców i gęgaczy.Można sobie komentować, proszę bardzo, ale komentować należy procesy, z socjologicznym i kulturowym uzasadnieniem, a nie czepiać się wyrwanych z kontekstu pojedyńczych wydarzeń.
-1
Zawieszam komentowanie
Obrazek użytkownika cisza
Obrazek użytkownika zetjot
1 dzień temu Pani myśli liniowo, mimo tego Pani myśli liniowo, mimo tego że systuacja zmienia się skokowo. Jesteśmy na wojnie, prawdziwej wojnie, tyle że  toczonej przy pomocy nowych środków. W takiej sytuacji nie ma miejsca na obiektywistyczne dywagacje, bo do takich trzeba mieć partnerów, a tych brak.
4
Zawieszam komentowanie
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika zetjot
1 tydzień temu Ten przypadek nie jest Ten przypadek nie jest zjawiskiem indywidualnym, bo jest częśćią szerszego systemu społecznego w którym ważną rolę odgrywa, ze względów finansowych, proognozowanie pogody.Mnie chodzi o przypadki ściśle zindywidualizowane, jak w przypadku pacjentów, którzy też są objęci systemem służby zdrowia, a mimo tego, czasem trudno o prawidłową diagnozę. A weźmy chociaż ostatnie głośne zwolnienia z więzienia z uwagi na błędy w śledztwach. Generalnie, przypadki indywidualne są niepoznawalne, nawet dla samych delikwentów, z uwagi na proporcję świadomości do nieświadomości..
2
Szkocka ballada jako przyczynek do sprawy pedofilii
Obrazek użytkownika jazgdyni
Obrazek użytkownika zetjot
1 tydzień temu W tym przypadku nie byłbym W tym przypadku nie byłbym taki pewny. Prawdę można ustalać w naukach szczegółowych, w odniesieniu do zjawisk masowych. Przypadki sporadyczne, indywidualne nie poddają się łatwym procedurom ustalania prawdy, z tej racji, że nie mamy narzędzi poznawczych.
2
Szkocka ballada jako przyczynek do sprawy pedofilii
Obrazek użytkownika jazgdyni

Strony