Upadająca cywilizacja Sieć śmierci Bestii cz.6.2

Obrazek użytkownika Stan Rzeczy
Świat
Sieć Śmierci Bestii

Upadająca zachodnia cywilizacja cz.2

Cywilizacja rzymsko - chrześcijańska

Chrześcijaństwo w większości było wprowadzane oraz utrzymywane siłą i przymusem przez kapłanów chrześcijańskiej ideologii, która niosła ze sobą feudalizm i niewolnictwo. Chrześcijaństwo było dla Słowian, tak jak i dla wielu ludów świata, religią najeźdźcy i okupanta, najpierw rzymskiego a później innych kainowych ludów którzy przeszli na chrześcijaństwo.

Wtedy też nastąpiły krucjaty, chrzest narodów ogniem, mieczem i toporem. oraz krwawa inkwizycja religijna, Papieże oraz hierarchowie Kościoła za którymi stało Cesarstwo Rzymskie rzucili wiele klątw i interdyktów na władców i narody. Klątwy te wywoływały destrukcie dla całego kraju oraz pozwalały na interwencję zbrojną pod nazwą wypraw lub krucjat krzyżowych dla przywrócenia satańskiego ładu.

Kolejnym krokiem powstałej pod egidą Szatana cywilizacji zachodniej był kolonializm i niewolnictwo. Tak zwani „chrześcijanie” za którymi szli ich kapłani z krzyżem w ręku, podbijali i kolonizowali kontynenty świata. Ludność tubylczą mordowano lub czyniono z nich niewolników i spychano na margines. Tak zwani „chrześcijanie” kolonizując i okupując obydwie Ameryki wymordowali, zamienili w niewolników lub zepchnęli na margines rdzenną ludność Indiańską. Następnie ci sami „chrześcijanie” porwali z Afryki równikowej i sprzedali na swoich rynkach w Ameryce, jak bydło, około 15 milionów Murzynów.

Ale Islam i Judaizm, pozostałe dwie religie abrachamowe postępowały podobnie. Ludzkość przyzwyczajona jest do mówienia i do słuchania o czarnych niewolnikach. O tym się mówi i o tym się wie. Ale nie można dowiedzieć się z oficjalnej historii o białych niewolnikach. Kto i skąd ich brał, gdzie ich sprzedawano i kto ich sprzedawał.

Żydochazarowie, Tatarzy i Turcy okupując i grabiąc ponad tysiąc lat kraje Trójmorza, obszary dawnej Lechii, porwali wiele milionów ludności słowiańskiej i innej, a następnie zawlekli jak bydło i sprzedali jako niewolników w krajach islamskich, tureckich i arabskich od południowo-zachodniej Azji, poprzez północną Afrykę do Kordoby w Hiszpanii. Tereny te przed przybyciem tam ludów tureckich i arabskich i wprowadzeniem islamu w większości były terenami chrześcijańskimi. Handlem niewolnikami słowiańskimi w krajach islamskich zajmowali się Żydzi. Żydzi we wszystkich krajach islamskich poruszali się swobodnie. We wszystkich krajach tam gdzie następowała okupacja Turecka, od razu uaktywniali się Żydzi.

Cywilizacja rzymsko-łacińska powstała na gruzach zagrabionej przez barbarzyńców Rzymian-Edomitów Cywilizacji słowiańskiej i greckiej. Cywilizację Słowiańską na Półwyspie Apenińskim stworzyli słowiańscy Etruskowie. Drugim ośrodkiem Cywilizacji Słowiańskiej w tamtym regionie byli Wenedowie, Wenetowie, Wandalowie, Weneci, Polacy. To oni założyli Wenecję i Wiedeń i od ich nazwy nazwano te miasta. Jest to obszar obecnej Słowenii, która w przeszłości rozciągała się od Wenecji i obejmowała dzisiejszą Austrię, oraz przyległej Chorwacji..

Później na Półwyspie Apenińskim założyli swoje kolonie Grecy. Na początku istnienia państwa rzymskiego językiem urzędowym był język grecki. Należy wiedzieć że Cywilizacja grecka powstała na bazie Cywilizacji słowiańskiej.

Barbarzyńcy Rzymianie na Półwyspie Apenińskim, jako okupanci i zaborcy zagrabili i przejęli słowiańską cywilizację Etruską i Cywilizację grecką, a powstałą pod swoją okupacją cywilizację nazwali rzymsko-łacińską. Markus Cyceron do barbarzyńskich rzymskich łbów tłuk filozofię grecką. Cywilizacja rzymsko-łacińska jest Cywilizacją greko-słowiańska, jedynie sprofanowaną przez Rzymian. Pismo łacińskie jest to pismo etruskie, które to oparte jest na runach słowiańskich jak większość alfabetów świata. Rzymianie sami od siebie żadnego prawa, nauki i kultury nie stworzyli i nie wymyślili. Prawo przejęli od słowiańskich Etrusków i Greków. Było to prawo greko-słowiańskie, które dopiero za cesarza Justyniana w Bizancjum zostało skodyfikowane. Ponieważ prawo to było używane w imperium rzymskim dlatego zostało nazwane prawem rzymskim. Podobnie było z wiedzą naukową, medyczną i filozoficzną, Rzymianie wszystko przejęli od Greków.

W imperium rzymskim naukę kulturę i sztukę tworzyli podbici Słowianie, Grecy i Celtowie a nie barbarzyńscy Rzymianie To religia chrześcijańska, watykańsko-rzymska gdy stała się państwową religią Cesarstwa Rzymskiego rozsławiła fałszywie barbarzyński Rzym.

Rzymianie w swym pochodzeniu byli Edomitami od Zerah-Judah. Zerah, było to imię jednego z edomickich naczelników szczepu z kraju Edom. Został on wymieniony jako drugi syn Reuela, który był synem Basemat, jednej z żon Ezawa(Rdz 36:13 i 36:17). Wynika z tego, że Zerah był wnukiem Ezawa. Rzymianie wywodzą się więc od Ezawa i Edomitów, czyli Kaina, podobnie jak Żydzi, Turcy, Niemcy-Sasi, Anglosasi, Frankowie-Sasi. Historia mówi, że legendarnych założycieli Rzymu, Romusa i Remulusa, wykarmiła wilczyca. Sugerowane jest w ten sposób przesłanie, że Rzymianie wilcze geny wyssali z mlekiem matki lub mają powiązania genetyczne z tym zwierzęciem. Rzymianie należeli do ludów z rodu węży; żmijowego, kainowego plemienia.

Germanie (Goci) w VI w. pne mieszkali pierwotnie w Azji, w okolicach Samarkandy. Stąd rozpoczynając migrację przez stepy nadkaspijskie i wyżynę wschodnioeuropejską, dotarli nad Bałtyk. W dalszej wędrówce z brzegów Zatoki Fińskiej przedostali się na Półwysep Skandynawski, Wkrótce zajęli znaczne, mało przydatne dla rolnictwa obszary. Ujarzmienie słowiańsko-celtyckiej ludności spowodowało wzrost liczebności i siły Germanów. Następnie przedostali się na półwysep Wenecki ”Jutlandzki”, z którego rozpoczęli wyprawy na Europę zachodnią. Niepomiernie zwiększała siły najeźdźców w wyprawach, zmuszona do współdziałania ludności słowiańska, pozwalało im to zagarniać coraz większe obszary i ułatwiało germanizację.

Z opisu o Germanach (Gotach) wynika, że byli to dzicy, zarośnięci (silnie owłosieni), rudowłosi koczownicy, podobnie jak i inne wędrowne ludy pasterskie nieposiadające ojczyzny, trudniące się hodowlą, wypasem bydła i rabunkiem. Przez swą ruchliwość mieszali się ze sobą, uniemożliwiając wytworzenie zjawisk regionalnych. Natomiast Słowianie – rolnicy, pozostający na miejscu swego zamieszkania przez tysiące lat, wytworzyli niezwykle bogatą, różnorodną, miejscową kulturę materialną i duchową, przejawiającą się w zwyczajach, jednolitej mowie, niespotykanej u innych ludów, różnorodności strojów i pieśni ludowych.

Juliusz Cezar tak scharakteryzował Germanów (Gotów): „Uprawą roli nie zajmują się oni, a pożywienie ich składa się po większej części z mleka, sera i mięsa. Nikt z nich nie ma ściśle wydzielonego pola albo posiadłości własnej, a po roku naczelnicy zmuszają plemię do przejścia gdzie indziej.

Rozboju, którym się trudnią poza granicami swego terenu nie uważają za hańbę. Zbożem niewiele się żywią, lecz przeważnie mlekiem i mięsem. Wyrastają na ludzi o potężnej strukturze cielesnej, nie noszą innej odzieży poza skórami”

Nie ulega więc wątpliwości, że jeszcze na początku nowej ery Germanie (Goci) prowadzili życie na pół koczownicze, trudnili się wypasem bydła, odziewali w skóry i zmienili stale miejsce przebywania. Uprawą roli nie trudnili się, a niewielkie ilości zboża na swoje potrzeby kupowali lub zdobywali u plemion słowiańskich.

Tych wojowników północy ceniono za doświadczenie wojenne i organizacyjne. Korzystano też z pomocy drużyn germańskich w walkach z zewnętrznymi i wewnętrznymi przeciwnikami i nie raz powoływano na przywódców różnych rolniczych plemion słowiańskich.

W starożytności wiele ludów otrzymało nazwy pochodzące od imienia lub narodowości swoich przywódców, książąt i królów, którzy uważani byli za właścicieli – panów rządzących przez nich krajów. Słowiańskie księstwa zajmujące tereny pomiędzy Renem i Łabą, Celtowie za Renu oraz Rzymianie z południa nazwali Germanami w znaczeniu sąsiad i przyjaciel a ich obszar Germanią. Później tą nazwę przypisano do Gotów i zaczęto nazywać ich Germanami. Dlatego Słowian z godzkimi przywódcami, nazywali później obcy, starożytni historycy – Germanami. Dlatego właściwych Germanów należy podzielić na: słowiańskich, słowiańsko-celtyckich a na końcu godzkich. Dlatego nieraz w opisach tą samą ludność Grecy nazywali Scytami-Słowianami; Rzymianie Germanami; a Anglicy Gotami.

Cezar w swych opisach „nie odróżniał germanów od Słowian, chociaż wymieniał nazwy ich plemion i podziwiał waleczność. Nazwy słowiańskie plemion uległy zatarciu, a określane imionami germańskich wodzów zatraciły pierwotne znaczenie i brzmienie.

Nie było przecież możliwe, by uboga rzadko zaludniona Skandynawia mogła wystawić olbrzymią armię i opanować ludną i bogatą Celtycko-Słowiańską Europę zachodnią. Kraje zachodnie zachowały swoje celtyckie pochodzenie jednak utraciły swój pierwotny narodowy charakter, ale do tego przyczyniła się długoletnia okupacja rzymska i wpływy łacińskie.

Drużyny germańskich (godzkich) wojowników, wędrowały w różnych okresach wtórnie z północy; Odrą, Wartą, Dźwiną, Wisłą, Prypecią i Dnieprem ze Skandynawii na dłuższy pobyt na stepach czarnomorskich, choć niewielkie liczebnie, dobrze uzbrojone, zorganizowane i wyćwiczone w ciągłych wyprawach łupieżczych, stanowiły groźną siłę. Tutaj następowała ich koncentracja i zwiększenie liczebności szeregów przez okupację miejscowej ludności. Potrafiły one na krótko opanować znaczne obszary, lecz po rozbiciu wycofywały się, lub rozpływały wśród tubylców. Tymczasem od wschodu, wzdłuż biegu Dunaju, powstał drugi potężny klin wchodzący w Słowiańszczyznę. Tędy bowiem przez ziemie słowiańskie, prowadziły drogi odwiecznych najazdów różnych koczowników azjatyckich w tym godzkich ze wschodu na Europę i Rzym.

Germanie(Goci) okupujący Słowian jako nieliczna grupa ludności w stosunku do ludności słowiańskiej z czasem wtopili się w ludność słowiańską,  oni wpłynęli na ukształtowanie się ludności w krajach Bałtyckich. Również z wymieszania przeważającej ludności celtycko-słowiańskiej z nieliczną godzką, ukształtowała się ludność w Skandynawii. Bałtowie stanowili ze Słowianami pojednaną grupę i wspólnie razem walczyli z Rzymianami.  W czasie odsieczy Hunów ze wschodu Germanie (Goci) zostali wymiecieni z całej Europy środków-południowo-wschodniej i pogonieni na Rzym, odwiecznego wroga Słowian. Na zachodzie Goci wtopili się w ludność celtycką, największy ich wpływ jest wśród Niemców i Austriaków.

Dominujące w całej populacji Europy haplogrupy: R1a słowiańska i R1b celtycka stanowią 70% oraz I staro-słowiańska wywodząca się z Azji stanowi 20%. Pozostałe haplogrupy z najliczniejszą z nich J semicką przybyłą z Bliskiego Wschodu stanową 10%.

Sasanidzi-Sasi pojawili się w Europie na przełomie IV i V wieku, sprowadzeni przez Rzymian z Persji oraz przywiezieni wraz z rodzinami z Persji do Brytanii. Sasanidzi-Sasi we Francji wymordowali celtyckich Franków a w Anglii celtyckich Anglów i przejęli ich nazwy.

W roku 379 Teodozjusz I został mianowany na cesarza wschodu przez Gracjana cesarza zachodu. W roku 380 Teodozjusz wydał ustawę religijną nazwaną edyktem tesalońskim wprowadzającym prześladowania religijne. W latach 381-383 zarządził że heretycy (innowiercy) muszą oddać pomieszczenia kultowe chrześcijańskim biskupom (konfiskata mienia) oraz odebranie praw obywatelskich heretykom (innowiercom). Zniszczono też świątynie. należące do innych religii. Uderzało to w rodziny obcokrajowców Celtów i Słowian posiadających własną wiarę i własnych Bogów. Prześladowania religijne doprowadziły do buntu w roku 383 w legionach cudzoziemskich złożonych z Celtów i Słowian w Brytanii i Galii pod wodzą Magnusa Maksymusa. Cesarz Gracjan został pojmany i stracony.

Cesarz Teodozjusz aby wzmocnić armię rzymską prowadził długotrwałe pertraktacje z panującą w Persji dynastią sasanidzką w sprawie posiłków wojskowych. W 387 roku pertraktacje z Sasanidami zostały zakończone i duży kontyngent armii Perskiej razem z legionami Teodozjusza wkroczyły do Panonii. Maksymus został kompletnie zaskoczony wielkością armii Teodozjusza. Przegrał dwie bitwy a w roku 388 kolejną w pobliżu Akwilei gdzie został schwytany i stracony. Sasanidzi zaczęli nazywać się Frankami przyjmując nazwę wymordowanych celtyckich Franków.

Pierwsze wzmianki w zachodnich kronikach o Frankach-Sasach walczących po stronie rzymskiej pojawiają się w roku 406 kiedy niespodziewanie zaatakowali słowiańskich Wandalów przeprawiających się wraz z rodzinami przez Ren, kiedy to byli już w połowie przeprawy. Przywódcą Franków był sasanidzki generał Arbogast. Wcześniej sprawował niepodzielną władzę nad zachodnim imperium jak opiekun małoletniego cesarza zachodu Walentyniana II, którego później Sasanidzi zamordowali. Arbogast obsadził swoimi ludźmi różne wysokie stanowiska i tak Sasanidzi wniknęli do Cesarstwa zachodniorzymskiego.

Po wycofaniu przez Rzymian legionów rzymskich z Brytanii w roku 411 ich miejsce zajęli Sasanidzi, którzy wraz ze swoimi rodzinami zostali tam przywiezieni przez Rzymian. W Brytanii Sasanidzi mieli dobre miejsce do zasiedlenia i rozwoju swojego państwa. Po wymordowaniu celtyckich Anglów przyjęli nazwę Anglosasów i rozpoczęli swoją ekspansję na Europę jako niemieccy Sasi i będący już wcześniej we Francji, Frankowie-Sasi.

Pierwsze wzmianki o Anglosasach i Sasach niemieckich pojawiają się dopiero około roku 430 ne. Byli to obcy przybysze a nie mieszkańcy Europy, nie pojawiają się we wcześniejszych kronikach. Nie byli to Germanie w znaczeni Słowianie i Celtowie, ani też Germanie(Goci) bo ci pojawiają się dużo wcześniej w kronikach.

W słowiańskiej Germanii Sasi przejęli nazwę okupowanego i zdominowanego narodu słowiańsko-celtyckiego i nazywali się Germanami oraz Prusami a obecnie Niemcami i Austriakami. Rządzącymi rodami we Francji, Anglii, Niemczech i Austrii byli Sasanidzi-Sasi. Podobnie w Rosji podszyli się pod prawdziwy ród Romanowów. W Polsce Sasi przeniknęli do rodu Piastów, a także do rządzących rodów na Węgrzech i w Czechach oraz do różnych znaczących rodów w Europie. Sasi w krajach które okupowali, siłą lub poprzez intrygi i manipulacje obsadzali kluczowe stanowiska i tym sposobem obejmowali władzę w danym państwie. Podobnie czynią Żydzi, którzy wywodzą się z tych samych korzeni. Przykładem jest Polska słowiańska i żydowska Polin.

Francja (Frankowie-Sasi) i Anglia (Anglosasi) powstały niemal w tym samym czasie. Niemcy (Sasi) znacznie później bo dopiero w VIII w. kiedy królestwo Franków zostało podzielone na trzy części: zachodnie, środkowe i wschodnie państwo frankijskie. Wiadomo że państwo niemieckie założyli -Sasi potomkowie Karola Wielkiego z dynastii Karolingów. Wtedy nastąpiła ekspansja Niemców i Austriaków na ziemie słowiańskie za Łabą i Soławą, za Limes Sorabicus. Granica ta została utworzona przez Karola Wielkiego, odgradzała Franków i podbitą przez nich słowiańską Germanię od Słowiańskiej Lechii. Brała początek od Adriatyku, następnie biegła wzdłuż Soławy i Łaby do Bałtyku. Te słowiańskie ziemie winny wrócić do Lechii, a Niemcy i Austriacy winni zostać wypędzeni z tych zagrabionych ziem.

Sasanidzi-Sasi posiadają semicką haplogrupę J, która razem z nimi pojawiła się w Europie, wcześniej żydosemitami byli Rzymianie przybyli z Kanaanu. Sasi–Sasanidzi są to żydosemici wywodzący z Półwyspu arabskiego podobnie jak Turcy Seldżucy oraz Akadyjczycy którzy opanowali Sumer(Chaldeję). Te ludy zwane czarnogłowymi okupują inne kraje i podszywają się pod okupowane i wyniszczane przez nich narody. Czarnogłowi przejmują nazwy krajów które podbijają aby zatrzeć swoje prawdziwe korzenie i przypisać sobie nowe. Podobnie czynią Żydzi, którzy wywodzą się z tych samych korzeni.

Sasanidzi przybyli z Półwyspu arabskiego do Persji, opanowali, zdominowali i po części wyniszczyli mieszkającą tam aryjsko-słowiańską ludność. Założyli w Persji dynastię Sasanidzką (224 -651) i podszywali się pod perską dynastię Achmenidów. Partowie w Iranie najdłużej zachowali swoją tożsamość aryjsko-słowiańską. Rdzenne aryjsko-słowiańskie społeczeństwo Iranu było pod wpływem i okupacją obcych przybyszów od tysięcy lat. Najpierw byli to czarnogłowi Akadyjczycy, następnie napływowi Persowie na dodatek ulegający wpływom Żydów. Później czarnogłowi Sasanidzi i Seldżucy z Półwyspu arabskiego i Turcy z Azji środkowej. Już gadzi bóg Jahwe przykazał Mojżeszowi aby wyniszczył aryjsko-słowiańską ludność Iranu. Obecnie obserwujemy, że społeczeństwo Iranu odradza się i zaczyna wracać do swoich aryjsko-słowiańskich korzeni.

Najeźdźcy okupujący Iran i inne kraje aryjsko-słowiańskie i aryjsko-celtyckie nazywani są: czarnogłowymi, ludem z rodu węży, żmijowym i kainowym plemieniem. W Wedach zostali określeni jako rasa szara zesłana na ziemię przez rasę gadzią. dla wyniszczenia białej rasy aryjskiej. Obecnie Żydzi, czarnogłowe żmijowe plemię, nasłali na Europę miliony nachodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki północnej aby wyniszczyć białą rasę aryjską. Wcześniej w tych rejonach wywołali sztucznie rewolucje i wojny aby wypędzić stamtąd ludność.

Południe Kanaanu według Biblii zamieszkiwali Kenici, ludność wywodząca się od kainowych plemion, wśród nich osiedlił się Kanaan syna Chama i od jego imienia region ten został nazwany Kanaanem. Kenici zamieszkiwali również w Babilonie, wśród nich zamieszkał Nimrod wnuk Chama. Do Kenitów przeniósł się mieszkać Ezaw brat Jakuba, starszy syn Izaaka, syna Abrahama. Wtedy Kanaan zmienił nazwę na Edom, a Kenici zmienili nazwę na Edomici. Edom po grecku znaczy Idumea, a Edomici to Idumejczycy. Z tych grup Kenitów pochodzą Żydzi sefardyjscy. Z Biblii wynika że południe Kanaanu zamieszkiwała rasa z rodu węży, żmijowe plemię. W Wedach zostali określeni jako rasa szara zesłana na ziemię przez rasę gadzią. dla wyniszczenia białej rasy aryjskiej. Żydzi wywodzący się od Kenitów-Edomitów w Biblii zostali określeni jako żmijowe plemię, należące do ludów z rodu węzy, kainowego plemienia.

Chazarowie stanowili etniczną grupę należącą do ludów turecko-tatarskich wywodzących się ze środkowej Azji, a którzy od końca II wieku ne grabili i okupowali tereny słowiańskie miedzy Kaukazem a dolną Wołgą i Donem. W późniejszym okresie utworzyli Kagant Chazarski sięgający swoim terytorium od Kaukazu aż po Krym nad Morzem Czarnym. Wielu Żydów Edomitów osiedliło się wśród Chazarów. Ich wpływ był tak duży, że w połowie VIII wieku Chazarowie z szamanizmu przeszli na judaizm. I tak powstali Żydzi aszkenazyjscy, którzy obecnie stanowią zdecydowaną większość wśród populacji żydowskiej. W 965 roku słowiańska Ruś Kijowska pod dowództwem księcia Świętosława I rozbiła i unicestwiła Kaganat Chazarski, ale masy żydostwa w całej środkowo-wschodniej Europie pozostały. Chazarzy a obecnie Żydzi-żydochazarzy należą do ludów z rodu węży; żmijowego, kainowego plemienia. W Wedach zostali określeni jako rasa szara zesłana na ziemię przez rasę gadzią. dla wyniszczenia białej rasy aryjskiej.

Żydzi aszkenazyjscy, również Aszkenazyjczycy, Aszkenazim, Jehudej Aszkenaz, „Żydzi z Aszkenazu” – określenie ludności żydowskiej zamieszkującej Europę środkową, wschodnią i częściowo zachodnią, a od XVII wieku również Amerykę oraz nowo utworzony Izrael. Nazwa „ashkenazi, aszkenazi” przyjęto od postaci biblijnej Aszkenaza. Aszkenazyjczycy pochodzą w prostej linii od Chazarów, ludu koczowniczego pochodzenia turecko-tatarskiego i ich językiem był jidysz (żargon), wywodzący się z dialektu niemieckiego (gockiego) z dodatkiem elementów hebrajskich, słowiańskich i romańskich, pisany alfabetem hebrajskim. Germanie (Goci) również wywodzą się z ludów aszkenazujskich, tak Chazarowie jak i Goci mają wspólny rodowód. Wynika z tego, że obydwie te nacje należą do ludów z rodu węży; żmijowego, kainowego plemienia.

Żydzi w czasach antycznego imperium rzymskim jak i w czasach chrześcijańskiego cesarstwa rzymskiego zajmowali się handlem i lichwą. Od początku powstania Chrześcijaństwa rzymskiego działający w tle Żydzi, Chazarzy i Żydochazarzy mieli wpływ na religię i politykę. To w tej grupie ukryli się Faryzeusze-Ilumianci. Kontakty Chazarów z Bizancjum i ich wpływy w Cesarstwie wschodniorzymskim są znane i opisane. Wpływy Żydów, Chazarów i Żydochazrów dotyczyły także Cesarstwa zachodniorzymskiego i Watykanu. Gdy Chazarzy przeszli na Judaizm ich wpływy jeszcze się wzmocniły. Żydzi i Żydochazarzy w okresie Chrześcijaństwa mieli wpływ na religię i politykę krajów wschodnich i zachodnich, bezpośrednio lubi poprzez tajne organizacje Iluminatów i Masonerii.

Ludy Turcje wywodzą się z Ałtaju w Azji środkowej Wiadomo że, u ludów tureckich, cechą charakterystyczną jest silne owłosienie i ciemna skóra. Zarówno Ezaw jak i jego potomkowie byli bardzo owłosieni. Edomici więc byli bardzo owłosieni podobnie jak Ezaw od którego się wywodzą. Ale także ludy tureckie są mocno owłosione. Ponadto wiemy, że Żydzi i Żydochazarzy osiedlali się na terenie obecnej Turcji oraz na innych terenach które zajęły i okupowały plemiona tureckie. Z opisu o Germanach (Gotach) wywodzących się z Azji środkowej wynika, że byli to dzicy, zarośnięci (silnie owłosieni), rudowłosi koczownicy. Można wnioskować, że ludy turecki i gockie oraz Edmici-Żydzi mają to samo genetyczne pochodzenie. Należą do ludów z rodu węży; żmijowego, kainowego plemienia.

Kainowe barbarzyńskie ludu przejęły Cywilizację Słowiańską lub pochodne powstałe na jej podbudowie. Tak uczynili Mongołowie podbijając Chiny i Indie; Turcy podbijając aryjsko-słowiańską Azję południowo-zachodnią i Europę południowo-wschodnią; Rzymianie podbijając słowiańskich Etrusków; Niemcy podbijając Słowian; Frankowie podbijając Galów; Anglicy podbijając Celtów i Słowian.

Francja i Hiszpania przed okupacją rzymską była zasiedlone przez Basków, Galów, Celtów i Słowian. Skandynawia była zasiedlona przez Słowian i Celtów. Germania zachodnia była zasiedlona przez Słowian i Celtów. Wielka Brytanii była zasiedlona przez Celtów i Słowian. Walijczycy, byli to słowiańscy Walonowie z terenów dzisiejszej Belgii. Celtowie i język celtycki są do tej pory dyskryminowani w Anglii.

Imperium Rzymskie było największym barbarzyńcą, okupantem i ciemiężcą narodów na przełomie starej i nowej ery. Na Rzymie wzorowali się najwięksi barbarzyńcy, okupanci i zaborcy ostatnich 2 tysięcy lat. Apogeum barbarzyństwa osiągnęła III Rzesza Niemiecko-Austriacka pod wodzą Hitlera. Niemcy na czele z Hitlerem wprost odnosili się do Imperium Rzymskiego i na jego wzór budowały 1000 letnią Rzeszę, a ich godłem był skradziony i przez nich sprofanowany święty aryjsko-słowaiński krzyż.

Obecnie rolę okupanta i rozbójnika światowego na nową modę, od Rzymu przejęły Stany Zjednoczone zdominowane i sterowane przez Żydów. Podłożem wszelkich wojen lokalnych są konflikty etniczne i religijne na całym świecie, podsycane przez USA i Izrael (Żydów) oraz międzynarodowy handel bronią. Od drugiej wojny światowej toczyło się 150 wojen, w których zostało zabitych ponad 20 milionów ludzi, do tych wojen w większości doprowadziły USA i Izrael (Żydzi) oraz zachodnie kraje NATO.

USA jest obecnie siódmym mocarstwem Szatana a Izrael ma być ósmym, ostatnim mocarstwem Szatana.

Misją ONZ jest utrzymanie pokoju międzynarodowego, zapewnienie bezpieczeństwa, organizowanie międzynarodowej współpracy i nadzorowanie przestrzegania praw człowieka. Organizacja ta nie istnieje jednak w praktyce, istnieje tylko teoretycznie jako fasada, ale nie robi nic w sprawie powstrzymywania jakichkolwiek konfliktów. W sprawie polityki światowej i jakichkolwiek konfliktów i agresji decydują wielkie mocarstwa a głównie USA zdominowane przez Żydów. Czyli Wielka Nierządnica, Bestia amerykańsko-żydowska.

Do największych bandyckich napaści na inne kraje zorganizowanych przez szatański duet amerykańsko-izraelski (żydowski) przy wsparciu niektórych krajów NATO należą: wojna w Jugosławii i bratobójcze walki wśród Słowian południowych; wojna w Afganistanie; wojna w Iraku i zniszczenie Iraku; powstanie państwa Islamskiego; wywołanie konfliktu i wojna w Syrii; destabilizacja krajów północnej Afryki i Bliskiego Wschodu; doprowadzenie sztucznie do fali uchodźców skierowanych na Europę.

Obecnie Bestia amerykańsko-żydowska podżega i przygotowuje się do wojny z Iranem. Przepowiednie mówią, że jeżeli USA razem z Izraelem zaatakują Iran to odpowiedź będzie piorunująca. Ukrócenie i poskromienie Bestii amerykańsko-żydowskiej będzie z pożytkiem dla świata a także Polski. Przyczyni się do uratowania świata przed żydowsko-szatańskim zniewoleniem ludzkości. Pomoże to Polsce oraz krajom Trójmorza uwolnić się od żydowskiego buta.

Państwa Cesarstwa Rzymskiego należące do cywilizacji zachodu, począwszy od Imperium Rzymskiego nie potrafią inaczej funkcjonować, jak tylko na okupacji, koloniach i grabieży innych krajów. Ich cywilizacja oparta jest na Starym Testamencie, na księdze zbrodni, zła, czystek etnicznych i okupacji innych krajów.

Narodom świata wydaje się tylko, że cywilizacja rzymsko-łacińska jest cywilizacją chrześcijańską opartą na naukach Jezusa. Taką mistyfikację stworzyło rzymskie chrześcijaństwo. Cywilizacja ta naprawdę została stworzona przez barbarzyńców, na bazie wcześniejszej cywilizacji, którą zdeprawowali, a na to nałożona została rzymska religia chrześcijańska, która z naukami Jezusa niewiele miała wspólnego. Cywilizacja ta stworzona przez kainowe barbarzyńskie ludy, nie wytrzymała próby czasu, zdegenerowała się i chyli się ku upadkowi.

W IV i V w. Cesarstwo Rzymskie odwieczny wróg Słowian, Europy i świata było oblegane i atakowane przez Słowian i Celtów w celu jego unicestwienia. Cesarstwo zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi. Wtedy rzymski ognisty Smok-Szatan przeniósł się chwilowo do Bizancjum do Cesarstwa wschodniorzymskiego. To tam Smok pod przewodnictwem cesarza Konstantyna obrał nową politykę działania. Przyjął Chrześcijaństwo jako oficjalną religię Imperium rzymskiego, aby za pomocą nowej doktryny religijno-ideologicznej dokonać podboju świata. To również w Bizancjum w VI w. Smok przekazał władzę Bestii pod przewodnictwem dyktatora cesarza Justyniana. W roku 529 na rozkaz Justyniana zamknięto Akademię Platońską i wszystkie szkoły filozoficzne. Skupieni w nich filozofowie uciekli do Persji, lub inne miejsca. Akademia Platońska była ostatnią ważną instytucją świata przedchrześcijańskiego, symbolizowała jedność filozofii przez 1000 lat.

Justynian uznał inne religie za pogańskie i wydał przeciwko nim dekrety, które nakazywały przymusowe przyjęcie chrztu, a za odstępstwa religijne karę śmierci i konfiskatę mienia. Tak rozpoczęły się prześladowania religijne. Justynian wprowadził cezaropapizm, oznaczało to że cesarz zwoływał synody i decydował o dogmatach. W roku 553 zwołał do Konstantynopola sobór powszechny, gdzie wprowadził dogmaty religijne i zasady wiary obowiązujące w całym kościele, wschodnim i zachodnim do dziś.

Nastąpiło wtedy połączenie władzy świeckiej i kościelnej w jedną władzę. Szatan zaczął realizować się na ziemi poprzez Bestię. Od roku 529, kiedy nastąpił atak kościoła na wiedzę i naukę, datuje się nastanie "Ciemnych Wieków" w Europie. Trwało to przez 1260 lat, aż do Rewolucji Francuskiej w 1789 roku.

Wiedzę i naukę na czele z wiedzą ezoteryczną uznano za wyklętą i szatańską. Natomiast wyznawcy szatana mogli z tej wiedzy korzystać dowoli i wykorzystywać ją przeciwko ludziom, i tak to trwa do tej pory. Chrześcijaństwo wprowadziło zacofanie w ogólno dostępnej wiedzy i nauce na wiele set lat.

Cesarstwo Bizantyńskie w okresie największego zasięgu terytorialnego ok. 550 r. miało we władaniu znaczną część terenów byłego Cesarstwa zachodniorzymskiego. Obejmowało północną Afrykę, Italię, Sardynię i Korsykę oraz południowo-wschodnią część Hiszpanii, jednak nie były to podboje trwałe. Ostatecznie zostały utracone na rzecz Arabów.

Justynian przyjął tytuł Basileus (autokrata) – sprawował rządy dyktatora. Przyczynił się do rozwoju kulturalnego w doktrynie chrześcijańskiej, dokonano klasyfikacji i kodyfikacji prawa,.

Za panowania Justyniana powstało wiele budowli użyteczności publicznej. Ufundował trzecią bazylikę Hagia Sophia (Mądrości Bożej), budowano świątynie nawet w dalekich prowincjach. Monumentalne budowle, akwedukty, drogi i mosty oraz łaźnie publiczne miały zapewnić Justynianowi propagandowy sukces. Jednak kwitnące donosicielstwo, brak tolerancji i prześladowania religijne – potajemne praktyki były karane śmiercią, ostra cenzura i próżność cesarza pokazywały prawdę o tyrani. Było to totalitarne państwo policyjne. Brak tolerancji religijnej i naukowej, oraz bardzo silna ekspansja katolickiej ideologii religijnej w obszarze basenu Morza Śródziemnego przyczyniło się do powstania Islamu i imperium Arabskiego.

Upadek Konstantynopola nastąpił w 1453 roku kiedy wojska Imperium tureckiego zajęły Konstantynopol, jest to też umowna data kończąca Średniowiecze. Od tego czasu datuje się upadek Cesarstwa wschodniorzymskiego, będącego przez 1000 lat symbolem ciągłości świata chrześcijańskiego. Bizancjum było już wtedy małym i słabym państwem, a Turcy osmańscy zamieszkiwali Europę już od 100 lat. Jest to tylko umowny koniec Średniowiecza, które w religii i światopoglądzie w Europie trwało i trwa nadal.

Protoplastami Islamu byli judo-chrześcijanie (judo od Judajczyków a nie judeo od Żydów) wywodzący się z ruchu religijnego Nazarejczyków/Esseńczyków. Z Tego ruchu wywodził Jan Chrzciciel, Jezus, Maryja i apostołowie. Różnica pomiędzy Judą a Judeą była taka jak różnica pomiędzy Polską a Polin. Juda było to państwo rdzennych jej mieszkańców Hebrajczyków a Judea była to Juda okupowana i zdominowana przez Żydów. Podobnie Polska jest to państwo rdzennych mieszkańców Słowian-Polaków a Polin jest to Polska okupowana i zdominowana przez Żydów.

Oryginalni „Nazara” rozpadli się na dwie grupy: tych, którzy wyznawali tradycyjne zasady Judajczyków, ”Nazara-Evyonim” (Ebionioci, Ubodzy); i tych, którzy odrzucili te zasady, ”Nazara-Chrześcijanie”. ”Ebionici” – będący herezją judo-chrześcijańską pierwszych wieków, nie uznającą bóstwa Jezusa, ale szanującą go jako proroka – dali początek Islamowi.

Po odejściu Jezusa powstały dwa rywalizujące Zbory chrześcijańskie: Pawła z Tarsu w Efezie oraz Jakuba brata Jezusa w Jerozolimie. Opcja chrześcijaństwa Pawła zwyciężyła, natomiast chrześcijaństwo Jakuba, do którego należała Maryja matka Jezusa oraz apostołowie, zostało zepchnięte na margines i znalazło schronienie u Arabów.

W Koranie bardzo często jest mowa o Nazarejczykach, hebrajskiej nazwie Ebionitów, jako o przyjaciołach i przodkach Muzułmanów. Jezus uważany jest z proroka, a matka Jezusa Maryja traktowana jest z szacunkiem. Ponadto muzułmanie uważają, że Koran Mahometowi podyktował archanioł Gabriel.

Powstała w ten sposób konkurencyjna wobec chrześcijaństwa kolejna religia abrahamowa. Wojny Islamu z Chrześcijaństwem stały się ważnym czynnikiem historii powszechnej. A gdzie dwóch się bije (krzyż i półksiężyc) tam zazwyczaj trzeci korzysta (gwiazda Dawida).

Chaos na świecie dodatkowo wzmacniały zwalczające się wrogie sobie odłamy znane zarówno w chrześcijaństwie jak i w islamie. One dodatkowo skłócały i skłócają chrześcijan i muzułmanów pomiędzy sobą. Co też było i jest korzystne dla owego „trzeciego”. Żydzi są fałszywie przekonani że mają jakąś specjalną pozycję i szczególną rolę do spełnienia w świecie. W strukturach masonerii odnaleźli szansę dla siebie by zapanować nad światem.

I tak jest do dzisiaj. Stopień nasycenia świata religiami abrahamicznymi, będącymi kolporterami żydowskiej mitologii, ideologii i tradycji obejmuje 90 procent świata, to tereny z dominującym jahwizmem wszelkich możliwych odprysków.

Mahomet, twórca Islamu oprócz Koranu przekazał również swoje proroctwa i przepowiednie, odnoszące się także do czasów obecnych.

Jedno proroctwo mów o wojnie Rzymu czyli krajów Cesarstwa Rzymskiego z Islamem, dotyczy napaści krajów Cesarstwa na kraje Arabskie. Chodzi o Cesarstwo zachodniorzymskie bo Cesarstwo wschodniorzymskie, Islam podbił rękami Turków seldżuckich i osmańskich, podbijając Bizancjum i Konstantynopol w 1453 roku. Proroctwo to dotyczy obecnej wojny w Syrii w której to Arabowie mają ostatecznie zwyciężyć.

Drugie proroctwo mówi, że po tej wojnie Arabowie wejdą do Europy, nie przy pomocy oręża lecz za pomocą słów. Dotyczy do fali uchodźców muzułmańskich przybyłych do Europy zachodniej, którzy powtarzają swoje wezwanie ”Allach jest największy” a Europejczycy wpuszczają ich do siebie..

Proroctwa Mahometa także mówią że w czasach ostatnich pojawi się Antychryst oraz nastąpi wojna Goga i Magoga, którymi to mogą być USA i Rosja.

Według Islamu w czasach ostatnich ponownie na ziemię przyjdzie Jezus, który będzie walczył z Antychrystem, którego pokona. Jezusowi będzie pomagał ostatni prorok Islamu Mesjasz-Mahdi.

Arabowie są naturalnym sojusznikiem Słowian. Podobnie jak Słowianie uważają Cesarstwo Rzymskie za największego wroga i dążą do jego unicestwienia. Pod względem religijnym wierzą w Boga, uznają Jezusa jako proroka oraz tego który zwycięży Antychrysta. Naturalnym jest też że szanują i uznają matkę Jezusa Maryję. W przeszłości tak Arabowie jak i Słowianie byli najeżdżani i eksterminowani przez watykańsko-rzymskie krucjaty krzyżowe a następnie okupowani i kolonizowani przez kraje Cesarstwa zachodniorzymskiego.

Cesarstwo zachodniorzymskie według przepowiedni ma zalać Islam oraz woda. Przepowiednie Ojca Czesława Klimuszko mówią:

“Wojna wybuchnie na Południu wtedy, kiedy zawarte będą wszystkie traktaty i będzie odtrąbiony pokój. Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, spadną w wody morza, obudzą bestie. Ona się dźwignie z dna. Piersią napędzi ogromne fale. Widziałem transatlantyki wznoszone jak łupinki. Ta góra wodna stanie ku Europie. Nowy potop ! Zadławi się w Gibraltarze ! Wychlupnie do środka Hiszpanii ! Wleje się na Saharę, zatopi włoski but, aż po rzekę Pad. Także zaleje Francję i Niemcy, Anglii też nie ominie”.

Wedy podają, że wrogiem białej rasy i innych ras na Ziemi, są przedstawiciele Piekielnego Świata, którzy potajemnie przeniknęli na Ziemię, dlatego terytorium ich pobytu nie jest jasno określone. W Wedach oni nazwani są cudzoziemcami, a miejsce ich pierwotnego zamieszkiwania – Piekłem. Jak wskazują Wedy, posiadali szarą skórę i oczy koloru mroku. Stwarzali wszelki fałszywe religijne kulty. Zagrażali wszystkiemu cudzemu. Wszystkie ich myśli są kierowane tylko aby posiąść władzę nad innymi rasami i nad Ziemią. Cel cudzoziemców jest naruszyć harmonię, panującą na świecie i zdruzgotać białą rasę, o tyle, o ile tylko ludzie im na to pozwolą i nie stawią oporu. W określeniu biblijnym rasa szara są to ludy z rodu węży; żmijowe, kainowe plemiona, posiadające geny zła.

Wodzowie cudzoziemców w Wedach nazywani są kościejami, jest to rasa humanoidalnych gadów. W określeniu Starego Testamentu nazywani są bogami, a ich reprezentantem jest bóg Jahwe. W określeniu Nowego Testamentu nazwani są szatanem jako hierarchia przywódcza, a niżsi rangą diabłami. W innym ujęciu są to upadli archaniołowie i aniołowie. To oni przysłali na ziemię służących im szarych ludzi aby zniewolili ludzkość na ziemi i zapanowali nad światem. Osoby i społeczności z domieszką genów szarej rasy, określani jako „czarni”, ponieważ są oni pozbawieni jakichkolwiek skrupułów i zasad moralnych, są to istoty na niskim szczeblu w drabinie ewolucji człowieka, nie rozróżniają dobra od zła.

Wedy zakazują mieszania się ras, aby nie tworzyły się mutacje genetyczne, ponadto zakazują jakichkolwiek związków z szarą rasą; żmijowymi, kainowymi plemionami.

W obecnej dobie szara rasa określana jako „czarni” są kontrolerami ludzkości, są to cudzoziemcy z Piekielnego Świata służący kościejom, rasie gadziej, szatanowi. Oni tylko wyglądają jak ludzie, jest to mylące dla człowieka, dlatego udało im się przejąć dominację nad światem. Ale świadomość ludzkości budzi się i podnosi. Wedy mówią, że nie wolno im ustępować i należy im stawiać opór, bo oni idą tak daleko, na ile ludzie im pozwolą.

Źródła

Słowiańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

Chrześcijańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek Starożytne

Starożytne Królestwo Lehii, kolejne dowody Janusz Bieszek

Rodowód Słowian Tomasz Kosiński

3 tysiące lat Państwa Polskiego jakiego nie znamy Tadeusz Miller

Czarnogłowi - Grzegorz Skwarek i Artur Lalak  https://www.youtube.com/watch?v=piqBkMtMC5I   https://www.youtube.com/watch?v=QPGi1DBK0t4&t=382s

Zakazana wiedza - Grzegorz Skwarek i Artur Lalak   https://www.youtube.com/watch?v=pLM25Kc-Ldc  https://www.youtube.com/watch?v=UipoqINRcmM

Klątwy Watykanu na Polskę – do dziś nieodwołane  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2014/11/06/klatwy-watykanu-na-polske-do-dzis-nieodwolane/

Klątwy Watykanu na Polskę - Paweł Szydłowski.  https://www.youtube.com/watch?v=BCixlhn1XCM

Klątwa Gaudentego na Polskę i Bolesława Chrobrego - Paweł Szydłowski     https://www.youtube.com/watch?v=92KO0H9OLyc     https://www.youtube.com/watch?v=6_Bpn9wFAoc

Wyprawy Krzyżowe na Polskę Piastów - Paweł Szydłowski https://www.youtube.com/watch?v=nOzyLJrZ9-U   https://www.youtube.com/watch?v=HHZLs5btjqw

Sprowadzenie do Polski Krzyżaków na Polskę i Konrada Mazowieckiego -- Paweł Szydłowski https://www.youtube.com/watch?v=Z8HJnV4UGVA  https://www.youtube.com/watch?v=sUN_2Y80mQA

Kontrreformacja-100 letnia wojna religijna Watykanu z Polską. Jezuicka przysięga bandytyzmu. Paweł Szydłowski  https://www.youtube.com/watch?v=_Pv-BLx5amg

SZAFOT i szubienica dla zdrajców Konstytucji z 3-Maja 1791  https://www.youtube.com/watch?v=seHjopsZOAY

Chazarska dzicz panem świata, Henryk Pająk

Lichwa – Rak ludzkości Henryk Pająk

Od Kaina do Chazarii, Pastor Eli James   https://wolna-polska.pl/wiadomosci/od-kaina-chazarii-2017-05n   https://gazetawarszawska.eu/2012/09/09/od-kaina-do-chazarii/     https://gloria.tv/article/AAxmh7yP83Gw2oMxPBMHkAXP8

Iluminaci i Rotszyldowie, żydzi i masoni we wspólnej budowie NWO Hanna Kazahari https://www.youtube.com/watch?v=jySAFpwVqe8

Handel białymi niewolnikami (dr Jan Przybył)  https://www.youtube.com/watch?v=KPZVlTPARVQ

Czy plagiat chrześcijaństwa był możliwy  http://www.eioba.pl/a/1ncr/czy-plagiat-chrzescijanstwa-byl-mozliwy   https://www.sadistic.pl/czy-chrzescijanstwo-moze-byc-plagiatem-vt224252.htm

Biblia – żydowska księga zbrodni – wyssana z palca  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/01/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/

Biblia – księga zbrodni  https://opolczykpl.wordpress.com/biblia-ksiega-zbrodni/

Biblia – księga zbrodni (2)  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/

Biblijne korzenie globalizmu (NWO)  https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/

Zakon Iluminatów  http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/novus/iluminaci/dolar.html

Jerozolima ,Betlejem ,ściana płaczu -czy to święte miejsca Ukryta historia chrześcijaństwa https://www.youtube.com/watch?v=-4V6RUqXUo8

Biblia -kłamstwo kościoła cz.4-księga wyjścia-"bóg" jaszczur-gad jahwe, dowód na Ufo https://www.youtube.com/watch?v=OLnG_kBEfP4

Jak Mojżesz ograbił Egipt i Ziemia Obiecana.-Historia Żydów. Paweł Szydłowski  https://www.youtube.com/watch?v=yk11IMyOjtc

UFO.Atomowe, starożytne wojny,Biblia i indyjska świątynia Salomona. Paweł Szydłowski  https://www.youtube.com/watch?v=HIsvih1NsOY

Biblia i UFO.Adam i Ewa w Raju, czyli poznaj Pismo Święte. Paweł Szydłowski  https://www.youtube.com/watch?v=rkIrjLUIvIY

Kod Templariuszy. Krucjata Tajemnic   https://www.youtube.com/watch?v=jSu19brqGmQ

Żydomasoneria - Imperium zła  https://www.youtube.com/watch?v=AfaVvH5L6Cw

Instrukcje USA dla rządu polskiego w sprawie realizacji ustawy 447 (Stanisław Michalkiewicz) https://www.youtube.com/watch?v=TDwV8qAXNtA

Marzenia PiSu o Judeopolonii (prof. Jerzy Robert Nowak)  https://www.youtube.com/watch?v=fGneZJP8PGo

S447, czyli Polska pod topór. Tomasz Gryguć (Pan Nikt)  https://www.youtube.com/watch?v=6bSQIxklYyI

Polin żyje, tylko nie mów nikomu. Tomasz Gryguć (Pan Nikt)   https://www.youtube.com/watch?v=rCYZfQ7sH-8

Stop żydowskiej obłudzie! | T. Matuszyk  https://www.youtube.com/watch?v=nje5T6kgRp8

Ocena wpisu: 
2
Twoja ocena: Brak Średnio: 1.6 (głosów:6)

Komentarze

Państwa Cesarstwa Rzymskiego należące do cywilizacji zachodu, począwszy od Imperium Rzymskiego nie potrafią inaczej funkcjonować, jak tylko na okupacji, koloniach i grabieży innych krajów. Ich cywilizacja oparta jest na Starym Testamencie, na księdze zbrodni, zła, czystek etnicznych i okupacji innych krajów.

Narodom świata wydaje się tylko, że cywilizacja rzymsko-łacińska jest cywilizacją chrześcijańską opartą na naukach Jezusa. Taką mistyfikację stworzyło rzymskie chrześcijaństwo. Cywilizacja ta naprawdę została stworzona przez barbarzyńców, na bazie wcześniejszej cywilizacji, którą zdeprawowali, a na to nałożona została rzymska religia chrześcijańska, która z naukami Jezusa niewiele miała wspólnego. Cywilizacja ta stworzona przez kainowe barbarzyńskie ludy, nie wytrzymała próby czasu, zdegenerowała się i chyli się ku upadkowi.

Dziwne, że ogromne masy ludzi tego nie dostrzegają.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

Stan Rzeczy

#1596672