Przestrogi dla Polski księdza Piotra Skargi

Obrazek użytkownika Zyga Dulski
Kraj

Zebrane według opracowania: Sławomira Skiby.
Instytut im. Ks. Piotra skargi; Kraków 2007r.

DEMASKOWANIE PRZYWAR NARODOWYCH.

Prywata. Pójdź po rozum do głowy, „azali w jednej łodzi
z innymi będąc swoich tłumoków gdy się łódź zatopi dochowasz?”

Tchórzliwy kościół. Jeno o swoje dobro stoim, „my kapłani
strat się świeckich dla obrony owiec boim”.

Lichwa. Żadnego umiaru w chciwości lichwiarze nie mają
„I podniosło się takie łakomstwo, że trzydzieści od sta wyciągają”.

Niesprawiedliwość. Chlubi się Rzeczypospolita bezprawia
stanem. „Poważne przestępstwa nie ścigane - sprawców bezkarnymi
czyniąc”.

KRYTYKA RELACJI MIĘDZYLUDZKICH .

„Padły relacje przyjacielskie, brakuje uprzejmości. Brat bratu
krzyw. Nawet w rodzinach trudno o zaufania pozór czy życzliwości.
Para prawych przyjaciół rzadki dziw’.

Przepowiednia zguby mocarnej jeszcze, zadufanej w potędze
Rzeczypospolitej w księdza Piotra Skargi kazaniach. „Tak was powiada
pogruchocą - jako ten garniec gliniany”. Bo „Pan Bóg, jest panem rządu
i historii. Jego dopust – prześladowania i wojny”.

„Dla obrony czci Bożej trzeba bicz wyciągnąć, zapłonąć świętym
gniewem”. „Ostatni to już czas wziąć sobie do serca przestrogę. Szacunek
u ludzi uzyskać łaski, zaskarbić łaski w niebie”.

„Milczenie w obliczu fałszywych nauk – szatana wspiera, ściąga
gniew Boży”. „Cóż z tego, ze gospodarz - sam swoich owiec nie zabija.
Ale złemu dopomoże wrota wilkom otwiera”.

„Zastraszeni katolicy, zły przykład innym dają – jako prawdy
zaprzańcy”. „Kiedy się złu obojętnie przyglądają”. Pełni obaw żeby
ich ktoś nie posądził o brak tolerancji. Taka postawą bardziej innych
rozzuchwalając.

OBNAŻANIE WYNATURZEŃ SPOŁECZNYCH.

„Rzecze kto, ksiądz się wdawa w politykę. Wdawa się
i wdawać się winien, ludkowie mili. Nie w rządy, ale żeby owe
grzechu nie czyniły”. „Gdy wiara i duchowny stan naruszony jest,
jako to serce które defekt uszkodzi. Ono prędko śmierć narodu
przywodzi”.

Gnuśność i ospałość niektórzy nazywają błędnie tolerancją.
Choć konsekwencje błędnej oceny każdy przecież zna. „Fałszywe
rozumienie tolerancji - otwiera wrota do zła”. „Jedność narodu
w religii, ona jest suwerennego bytu osnową”. „W Rzeczypospolitej
doby Reformacji - znajdowały azyl wszystkie ruchy wywrotowe”.

Choć wiadomo ze obojętność wobec zła przyzwolenie
znaczy. „Polscy biskupi wykazali bezradność wobec rzekomego
postępu - inwazji reformacji”. „Zaraza reformacji najsampierw
z Niemiec od Lutra ruszyła”, potem dobiją gwóźdź do trumiennej
skrzyni zaciekli reformatorzy od Husa. Do nich wkrótce dobiją
Kalwini.

Płyną strumieniem do życzliwej Polski różni wywrotowi
filozofowie reformatorzy. Na publiczne zgorszenie na obrazę
boską. Zdążają od Erazma z Rotterdamu wspierają ich ateizmu
protoplaści – Bracia Arianie. „Cała prawda religijnej reformacji
- szkodliwe wywrotowe nurty wiodły prostą drogą do anarchii”.
Do korozji struktur społecznych, deprawacji elit, prywaty
magnaterii warcholstwa szlachty.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ.

Boże, Rządco i Panie narodów, z reki i karności Twojej
Racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej
Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej,
by sobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi
Twemu, syny swe wiodła ku szczęśliwości.

ks. Piotr Skarga

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:4)