Zboczony jak artysta

Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Kraj

Przestępstwa na tle seksualnym obok zabójstw i rozbojów społeczeństwo zalicza do najbardziej szkodliwych i niebezpiecznych. 1 października Komenda Gówna Policji opublikowała mapę zagrożeń przestępstw na tle seksualnym w Polsce.

 

Mapa jest interaktywna, tzn. najeżdżając i klikając na wyszczególnione przestępstwa (artykuły i paragrafy) w ramce po prawej stronie pokazują się adekwatne wydarzenia, które miały miejsce na terenie kraju.

 

Dobra wiadomość z której mogą być zadowoleni ludzie uczciwi! Rośnie wykrywalność przestępstw seksualnych w Internecie wobec małoletnich, a więc o charakterze pedofilskich.

 

Ciekawe, że Art. 200a § 2 dotyczy publicznego (w środkach masowego przekazu, w tym m.in. Internecie, czy w trakcie zgromadzeń publicznych) pochwalanie lub propagowanie zachowań o charakterze pedofilskim. Oznacza to na przykład, że wszelkie strony www, na których pojawiały się wypowiedzi, sugerujące, iż obcowanie płciowe z dziećmi jest zjawiskiem pozytywnym, stają się nielegalne, a ich twórcy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

 

Link do strony: http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/policyjna-mapa-zagrozen/26122,Policyjn...

 

                                                      ***

 

Interesuje mnie, kiedy twórcy takich dzieł jak „Lolita” zamkną swoje parszywe mordy. Jeden zboczeniec (Vladimir Nabokov) napisał zboczoną powieść, inny ją wyreżyserował, a jeszcze inny wystąpił w głównej roli zboczeńca. Ok., ale to było na rzekomo wyższym cywilizacyjnie Zachodzie, a ja jestem ciemniakiem ze wsi. W filmie Adriana Lime w roli pedofila wystąpił sam Jeremy Irons.

 

Ale co zrobić jeśli ceniony reżyser Jan Jakub Kolski rzekomo opisuje swoje doświadczenia z późniejszą kochanką w powieści „Egzamin z Oddychania”, która mówi o miłości 12-latki do starszego faceta. Ze swoją późniejszą dulcyneą ceniony reżyser poznał się w 2000 roku na planie filmu „Daleko od okna”, gdy Aleksandra była 12-letnią dziewczynką.

 

Środowisko artystyczne jest zdemoralizowane. Aktorki pokazują cycki i mówią, że robią to dla sztuki. To samo reżyserzy. Kariera przez łóżko jest tam czymś normalnym. Później ludzie się dziwią, że aktorzy nie są patriotami. Patriotyzm wymaga zasad. No bo czego oczekujemy?  Liczymy na patriotyzm aktora Jacka Poniedziałka (skarżącego się ze sceny na Polskę za granicą) – faceta – który bierze do ust narządy rodne innych mężczyzn? Oczekujemy patriotyzmu od Pawła Kasprzaka, lidera zbydlęconych Obywateli RP – człowieka, który tylko pieprzy o homoseksualizmie i rzekomo ograniczanych prawach tych dziwadeł? To są degeneraci.

 

Przy okazji, wspomniany Kasprzak, to wyjątkowo podła persona, bo twierdzi, że Bandera nie odpowiada za Wołyń: https://www.facebook.com/notes/paweł-kasprzak/do-zobaczenia-błaszczak/763848230444125/

 

Jedno zbydlęcenie i brak zasad goni drugie i jedno wynika z drugiego. Ktoś, kto jest zbydlęconym zboczeńcem na wstępie, będzie jeszcze gorszym, gdy się go nie powstrzyma, na końcu. Tymczasem UE tworzy precedensy legalizujące pedofilię. Muzułmanie są tu preferowani.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:11)

Komentarze

ze strony: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/10/26/bardzo-pilne-rozsyla...

"LIST DO NARODU POLSKIEGO!

Tak jak PiS pod kierownictwem Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Pani Premier Beaty Szydło i Pana Wicepremiera Mateusza Morawieckiego nie akceptuje polityki Unii Europejskiej jako Unii dwóch prędkości, pomimo wielu dobrodziejstw wynikających z polskiego w niej członkostwa, tak My Polacy nie akceptujemy Polityki Gospodarczej PiS, który przyzwala na drugą, a nawet trzecią jej prędkość poprzez nie dopuszczanie kapitału polskiego do Narodowego Potencjału Wzrostu jakim dysponujemy, pomimo wielu dobrodziejstw jakie PiS dotychczas dla polskiego społeczeństwa zrobiła.

PiS twierdzi, że UE w tym aspekcie musi się zreformować aby Polska dalej mogła być jej członkiem, tak samo My Polacy twierdzimy, że PIS musi się zreformować aby naród polski dalej darzył PiS najwyższym zaufaniem wykorzystując nasze potencjały wzrostu jakimi są Polityka Monetarna i Zasoby Naturalne.

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju musi być realizowana, tak jak to zakładano – w duchu maksymalnej akumulacji polskiego kapitału i odbudowy polskiej własności, co obecnie nie ma miejsca, bo rząd głównie preferuje kapitały zagraniczne, które korzystają pełnymi garściami z naszych narodowych potencjałów wzrostu kosztem możliwości bogacenia się naszego narodu.

Akcenty aktywności Prawa i Sprawiedliwości jako niewątpliwie najlepszego rządu w okresie 27 letniej transformacji muszą być jednak pilnie przekierowane z wydawania środków publicznych na tworzenie warunków do ich pomnażania celem systematycznego uniezależniania się od obcych kapitałów poprzez odbudowę własności polskich przedsiębiorstw i polskich obywateli.

Najlepszym i najbardziej sprawiedliwym aktywem nadającym się do powszechnego uwłaszczenia są nasze bogate zasoby naturalne, które mogą sprawić, że Polska może być w perspektywie kilku dekad wielka. Jeśli PiS nie zmieni swojej polityki w sektorze paliwowo energetycznym, jeśli nie odwrócimy negatywnych trendów wymienionych poniżej, to Polski wkrótce nie będzie wcale a Polacy skazani będą na wieczną pauperyzację! W związku z powyższym:

Nie akceptujemy bierności NBP i Rady Polityki Pieniężnej w zakresie nie prowadzenia właściwej Polityki Monetarnej na wzór banków centralnych np. UE, Anglii, USA, Japonii, Chin, które tym sposobem wydatnie wspierają gospodarki swoich krajów, głównie w zakresie budowy infrastruktury technicznej kraju, jej bezpieczeństwa militarnego i energetycznego oraz podaży pieniądza na rynek w ilości niezbędnej do pokrycia wzrostu gospodarczego i inflacji celem znaczącego ograniczania zadłużenia się w zagranicznych bankach komercyjnych.
Nie akceptujemy bierności rządu polskiego w zakresie nie rozpoznawania i nie dokumentowania naszych strategicznych złóż zasobów naturalnych do głębokości około 6000 m dla dokonania ich wyceny wg najnowszych technologii, celem uwłaszczenia na nich polskiego społeczeństwa oraz reindustrializacji kraju w oparciu o wydobycie naszych najcenniejszych surowców i przetworzenie ich do końcowych produktów najbardziej poszukiwanych na rynku.
Nie akceptujemy zaniechań i zaniedbań w zakresie wdrażania najnowszych technologii w sektorze paliwowo energetycznym, w którym drzemią największe skarby Rzeczpospolitej warte setek bilionów zł poprzez zastosowanie technologii podziemnego zgazowania węgla w korelacji z energetyką rozproszoną.
Nie akceptujemy odkupywania zużytych moralnie i technicznie aktywów energetycznych od zagranicznych koncernów EDF i Engie za kwotę około 6 mld zł i konieczności ich modernizacji za następne 6 mld zł co jest w rażącej sprzeczności z polską racją stanu.

12 mld zł zainwestowane w podziemne zgazowanie węgla i energetykę rozproszoną byłoby w przyszłości olbrzymim zyskiem z dużą stopą zwrotu a nie potężnym kosztem związanym z zakupem zużytych moralnie i technicznie aktywów, potrzebą ich modernizacji i likwidacji.

Nie akceptujemy tworzenia przez polski rząd warunków prawnych, wspieranych licznymi dyrektywami unijnymi do przejęcia kontroli kapitałów zagranicznych nad polskim sektorem paliwowo – energetycznym, który jest fundamentalnym gwarantem naszej suwerenności, naszego rozwoju i źródłem przyszłego bogactwa Polaków na pokolenia.
Nie akceptujemy bierności rządu w zakresie braku działań na rzecz reformy ubezpieczeń społecznych głównie w zakresie Naprawy Systemu Emerytalnego.
Nie akceptujemy warunków umowy CETA celem ograniczenia negatywnych skutków dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości i polskiego stanu zdrowia (GMO).
Nie akceptujemy dalszej dyskryminacji polskiego rolnictwa i ograniczania wielkości produkcji zdrowej, polskiej żywności przynajmniej dla zaspokojenia naszego popytu wewnętrznego.
Nie akceptujemy braku aktywności w zakresie odbudowy naszego systemy finansowego poprzez sieć polskich banków (np. Banków Komunalnych). Nie akceptujemy polityki odkupywania bankowych aktywów od niewydolnych instytucji zagranicznych (np. 30% aktywów PKO SA za 10 mld zł) i nie wyrażamy zgody na tworzenie warunków dla wchodzenia na polski rynek nowych banków (np. JP Morgan)
Nie akceptujemy braku aktywności polskiego rządu w zakresie nie tworzenia warunków do budowania przez polskie przedsiębiorstwa hurtowni, kanałów dystrybucji (sieci handlowych) przynajmniej w ilości, które pozwolą na ulokowanie polskich produktów na krajowym rynku.
Nie akceptujemy dalszej kolonizacji kraju poprzez przejmowanie naszych środków produkcji i inwestowania w środki produkcji w obszarach największej szansy przez kapitał zagraniczny, które mogłyby być specjalnością narodową Polaków po uruchomieniu kapitałów z OFE.
Nie akceptujemy przesadnej, nie mającej potwierdzenia w realiach propagandy sukcesu rządu polskiego poprzez sprzyjające mu media, które pod sztandarami słusznego wspomagania najuboższych, dzięki uszczelnianiu systemu podatkowego i celnego oraz reformy systemu sprawiedliwości, skrzętnie ukrywa proces uzależniania Nas od zagranicy odbierając Nam możliwości likwidacji luki cywilizacyjnej dzielącej nas od wiodących krajów UE i świata.

Żadna polska partia opozycyjna jaką jest PO, Kukiz 15, Nowoczesna, SLD, PSL i inne najwyraźniej nie są zainteresowane dobrem wspólnym a tylko przejęciem władzy, dlatego nie krytykują rządu PiS w w/w istotnych aspektach decydujących o być albo nie być Polaków i Polski.

W świetle powyższego jedyną siła mogącą wymusić zmianę polityki gospodarczej przez rządzących jest polskie społeczeństwo, które musi zjednoczyć się pod sztandarem Wielkiego Programu Gospodarczego wykorzystującego Narodowy Potencjał Rozwojowy jakim są polskie zasoby naturalne.

Jeśli zgadzacie się państwo z naszą diagnozą i argumentacją to prosimy o podpisywanie się pod listem dla dostarczenia go polskiemu rządowi celem rozpoczęcia rozmów z Patriotycznymi Komitetami Obywatelskimi nad przedefiniowaniem strategicznych celów gospodarczych Polski.

Najwyższy czas aby nasz wzrost PKB nie był tylko wynikiem dalszego kolonizowania Polski celem wydrenowania zysków z naszych strategicznych zasobów a wydatki budżetowe na cele społeczne nie pochodziły z dalszego zadłużania się państwa tylko po to, aby PiS bez większego wysiłku, bez pracy organicznej kosztem przyszłego uzależniania kraju i pauperyzacji polskiego społeczeństwa miał wysokie notowania i był nominowanym do ponownego zwycięstwa w przyszłych wyborach.

Gdyby ta droga negocjacji polskiego społeczeństwa z rządem PiS nie przyniosła oczekiwanych rezultatów to jedynym wyjściem jest zbudowanie nowej siły politycznej w oparciu o koalicję licznych patriotycznych stowarzyszeń i ruchów społecznych, które pod sztandarami Narodowego Programu Gospodarczego wykorzystującego Polski Potencjał Rozwoju zjednoczyłaby większość polskiego społeczeństwa.

Krzysztof Tytko, Bogdan Gizdoń, Marek Adamczyk, Teresa Garland, Zbigniew Martyniak

Kto chciałby dołączyć do sygnatariuszy powyższego listu i go poprzeć, proszę wysłać maila z ze słowem „POPIERAM LIST DO NARODU POLSKIEGO” oraz podaniem imienia i nazwiska na adresy: teresagarland1@gmail.com oraz teresagarland@fidespolska.pl "

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-4

Niepoprawny antykonformista - IDEA i MYŚL - jedyne co nas łączy w tej wojnie informacyjnej i dzięki nim zwyciężymy.

#1551065

Pięknie, pięknie tylko podaj linki do szczegółowych życiorysów: Krzysztofa Tytko, Bogdana Gizdonia, Marka Adamczyka, Teresy Garland, Zbigniewa Martyniaka. Bo widzisz drogi Bon Ton ... o pomyłkę łatwo, gdy znajduję w sieci np. 

https://malopolska.policja.gov.pl/pl/content/poszukiwany-marek-adamczyk

i nie wiem czy to Ten czy nie Ten?

Garland to mi się kojarzy z ORP Garland... zezłomowanym w 1964 r.

Marek Adamczyk to czeski aktor... czy inż. od klimatu?

Zbigniew Martyniak ur. 21 lutego 1936 w Lublinie widzi mi się zasłużonym profesorem ekonomii z czasów PRL... zresztą już  RiP  [ * ]!

Bogdan Gwizdoń... to taki don Pedro z Krainy Deszczowców?

Krzysztof Tytko z "Czeczota" to za mało by był on i pozostali, powyżej, wiarygodni.

Wklejasz "List do Narodu" - wklej linki by poznać "Kto zacz" i by przypadkiem "zły Polak" nie nadepnął "biednego Żyda" etc.

PS

Tak zwana "Akademia Polityczna" jest mi znana. NIC z tego nie wynika póki nie wiem kto jest sponsorem i jakie prawdziwe zamiary (poza zdobyciem władzy) posiada. Hasełka populistyczne chwytają za serce ... naiwnych, których nie sieją!

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

casium

#1551222

"Najpierw Cię wyśmieją potem będa z Tobą walczyć a na konieć wygrywasz" chyba jesteśmy na etapie pierwszym.... przyszłość świetlaną widzę przed Akademią Polityczną!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2

Niepoprawny antykonformista - IDEA i MYŚL - jedyne co nas łączy w tej wojnie informacyjnej i dzięki nim zwyciężymy.

#1552003