WNIOSEK O DELEGALIZACJĘ TOTALITARNEJ OPOZYCJI

Obrazek użytkownika michael-abakus
Kraj
Totalitarna opozycja działa przeciwko polskiej racji stanu i robi to w złej wierze,  zgodnie ze starymi regułami rosyjskiej polityki imperialnej i pod jej dyktando, działając de facto jako antypolska agentura w toczącej się globalnej wojnie informacyjnej.
 
W związku z tym, zastanawiam się nad  przygotowaniem wniosku pro forma o delegalizację totalitarnej opozycji na podstawie art. 13 Konstytucji:
 • Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.
  [link]

Oczywiście, aby efektywnie skorzystać z artykułu 13 musimy pamiętać, że polska ustawa zasadnicza z 1997 roku była układana przez komunistów, którzy dobrze zadbali, by konstytucji albo nie dało się stosować bezpośrednio jak wymaga art. 8 ust. 2, albo by jej przepisy można było stosować dowolnie, jak sobie komuniści zechcą. W cytowanym artykule 13 problem polega na tym, że nie wynika z Konstytucji czym są i jak rozpoznawać te "totalitarne metody i praktyki działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu", które są konstytucyjną przesłanką do zakazania ich działalności. Na przykład, według pani Ewy Gawor i Grzegorza Schetyny już sam udział w Marszu Niepodległości w dniu 11 listopada jest oznaką faszyzmu. Podobnie jak wydanie zakazu Marszu Pamięci o wybuchu Powstania Warszawskiego piewszego sierpnia 2018. Podaję tutaj konkretny przykład na to, jak realnie działa konstrukcja tej konstytucji. Wszystko co sobie komuniści wymyślą jest albo legalne, albo nielegalne, jak sobie tylko zechcą. 

Dlatego potrzebne są następujące kroki:
 1. Najpierw precyzyjnie zdefiniujmy komunizm i dokładnie określmy te "totalitarne metody i praktyki działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu", o których mowa w art. 13 Konstytucji.
 2. Napiszmy wniosek pro forma o orzeczenie zakazu działania "partii politycznych i innych organizacji" totalitarnej opozycji, a w tym PO, PSL, .Nowoczesnej jako stosujących totalitarne metody i praktyki działania a ich młodzieżówki i bojówki w rodzaju Obywateli RP, jako komunistyczne organizacje terrorystyczne, których działalność zakłada lub dopuszcza antypolską nienawiść narodowosciową oraz stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa.
 3. Przygotujemy de facto wnioski do właściwych sądów o bajońskie kwoty odszkodowań z tytułu zniesławienia i bezprawne zastosowanie prawa celem ograniczenia prawa wolności słowa, zgromadzeń i poglądów pod pretekstem fałszywego oskarżenia o faszyzm. 
 4. Do każdego wniosku muszą być precyzyjne uzasadnienia, zawierające procedury wywodzące z założonej definicji komunizmu dowody spełnienia przez wskazane we wnioskach partie polityczne i organizacje przesłanek art. 13 Konstytucji, co nakazuje wydanie zakazu działania tych partii i organizacji.

Zabierzmy się do roboty od pierwszego punktu korzystając z tego, że Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku zezwala nam na wybranie takiej definicji, jakiej zechcemy użyć, by rozjechać naszych przeciwników politycznych. W tym miejscu bardzo ważne jest następujace zastrzeżenie. Nasi przeciwnicy są komunistami, a więc z definicji nie są uczciwi i są gotowi do każdego draństwa, kłamstwa, oszustwa a nawet zbrodni. To wiemy. Wiemy, że komunizm jest imperium zła.  

Wiemy także, że my jesteśmy po stronie prawdy i możemy posłużyć się tylko uczciwą diagnozą, która definiując zjawisko komunizmu, zbudowana jest na prawdziwym przedstawieniu rzeczywistości. Dlatego proponuję zdefiniowanie komunizmu takim, jakim on po prostu jest: 

ZMODERNIZOWANA   DEFINICJA   KOMUNIZMU  

Komunizm jest zorganizowaną grupą przestępczą, złożoną z ludzi interesu, świadomie i celowo realizujących plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, dążącą do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej i bezkarnej eksploatacji zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. Ten cel zorganizowana grupa przestępcza realizuje wszelkimi dostępnymi, nawet zbrodnicznymi środkami.

Zmodernizowana wersja została zredagowana w sierpniu 2018 roku (20.08.2018). Po przeczytaniu tej definicji widzimy jasno i bezspornie, że tak zwana totalna opozycja robi dokładnie to co jest w niej napisane, a co ważniejsze robią tak i robili wszyscy komuniści świata.

Komunizm jest zjawiskiem globalnym. Celem ataku realizowanego przez te zorganizowane grupy przestępcze są całe państwa lub państwowe systemy, instytucje oraz państwowe i/lub pozarządowe organizacje międzynarodowe.
Niniejsza definicja jest ciągle doskonalona, bardzo chętnie przyjmuję wszelkie uwagi i udoskonalenia. Autorem jednej z najważniejszych poprawek jest Aleksander Ścios, który w 2007 roku zauważył konieczność uzupełnienia tej definicji o gotowość posługiwania się przez komunistów wszelkimi dostępnymi środkami. Historia nauczyła nas, że rzeczywiście komuniści nie cofną się przed niczym, przed żadnym draństwem ani zbrodnią [link].

Zaletą tego sposobu działania jest to, że we wszystkich systemach logicznych nikt nie musi udowadniać żadnej definicji, we wszelkich logicznych rozumowaniach konieczne jest przeprowadzenie dowodu na to, czy dane zjawisko lub zdarzenie spełnia przesłanki definicji czy też nie. I tyle.
 
A więc, czy ta totalitarna opozycja jest zorganizowaną grupą przestępczą?
A kto, jak nie bardzo dobrze zorganizowani przestępcy mogli ukraść i wyłudzić ponad 250 miliardów z podatku VAT? 
A czy oni niszczą systemy etyczne i społeczno polityczne naszego państwa i po co to robią?
Tak, do tego celu służy ich propaganda, do tego jest wykorzystywana ich poprawność polityczna, a wszytko po to, aby mogli bezkarnie kraść, tak jak to robili do tej pory i po to im władza państwowa jest potrzebna, do tego jest im niezbędne wsparcie różnych organizacji międzynarodowych, Unii Europejskiej, by mogli kraść nadal.
I tak dalej...
 
Widać gołym okiem, że wszystkie pytania do tej definicji są retoryczne.
Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:10)

Komentarze

Sponsorzy tej idei opowiadają o liberalizmie i wielokulturowości (multi-kulti) i wszystko wskazuje na to, że kłamią.
Fakty:

 • Mówią o wielokulturowości - a zażarcie, wręcz zajadle zwalczają wszelkie przejawy istnienia suwerennych kultur oraz tradycji narodowych i religijnych. 
 • Mówią o liberalizmie - a bardzo agresywnie niszczą wszelkie samodzielne, idee i poglądy wychodzące poza ideologiczny wzór poprawności politycznej.
 • Mówią o demokracji liberalnej - a nieustannie atakują na wszelkie źródła społecznej więzi wynikającej z chrześcijańskich korzeni cywilizacji europejskiej. Ich atak na klasyczne więzi rodzinne, atak na prawo do życia, atak na całą europejską aksjologię jest w rzeczywistości antydemokratyczną formą narzucenia Europie totalitarnej dyktatury Nowego Europejskiego Imperium według starej bolszewickiej tradycji. 
 • Ten ideologiczny chwast nazywany jest "społeczeństwem otwartym". Aby zrealizować utopię tego otwartego społeczeństwa, trzeba wszystkich zamknąć. Dlatego ulubionym hasłem ich walki o wolność jest wrzask: "Będziesz siedzieć!

Trzymajmy się. Nie damy się zwariować.

Przypis:
*) Trybunał Sprawiedliwości dyktuje "Polish way of life", Elżbieta Królikowska-Avis - [link]
Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
0

michael

#1571643

Tylko chwila zastanowienia wyjaśnia dlaczego wszyscy komuniści świata tak ochoczo przypisują polskiemu patriotyzmowi faszyzm, nazizm i dyktaturę. W ten sposób zamierzają uzasadnić swój program delegalizacji rządu dobrej zmiany. To ich wrogiem jest PiS, to oni chcą zniszczyć polską wolność i demokrację. 
W tym kontekście wszelkie opowiadanie o "POPiSIE" i wzajemnym wspieraniu konfliktu przez PiS i PO jest karkołomną bzdurą. Mamy do czynienia z jednostronną brutalną napaścią.
Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

michael

#1571645

to może być wniosek albo petycja, którą można spopularyzować np. na "niepoprawnych" i zachęcić podobnie myślących do podpisania!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos --- Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli.

#1571691

to może być wniosek albo petycja, którą można spopularyzować np. na "niepoprawnych" i zachęcić podobnie myślących do podpisania!

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos --- Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli.

#1571692