Nowenna Pompejańska w intencji dzieci nienarodzonych

Obrazek użytkownika Jacek Mruk
Kraj

https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2018/12/24/now-pompejanska-...

Nowennę będziemy odmawiać od 30.01.2019 do 24.03.2019, a więc skończymy w wigilię uroczystości Zwiastowania Pańskiego – dnia, w którym podejmuje się Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.
Otwierając zapisy do nowenny w Boże Narodzenie, składamy naszą wolę modlitwy w urodzinowym darze Dzieciątku Jezus, a na Patrona Nowenny obieramy św. Ojca Pio

Pewnego razu, ojciec Pellegrino Funicelli, wieloletni towarzysz św. ojca Pio zapytał go o kwestię aborcji. Ojciec Pio odrzekł: „Kiedy ludzkość zatraci swój lęk przed aborcją, będzie to najgorszy dzień dla ludzkości. Aborcja to nie jest tylko morderstwo, to również samobójstwo. Czyż nie powinniśmy mieć odwagi pokazywać, czym jest wiara tym, którzy popełniają dwie zbrodnie za jednym zamachem?” „Samobójstwo?” spytał ojciec Pelllegrino Funicelli. „Samobójstwo ludzkiej rasy. Będziesz to w stanie zrozumieć, kiedy dostrzeżesz ziemię zaludnioną ludźmi starymi, wyludnioną zaś z dzieci. Opustoszałą jak pustynia” – odpowiedział ojciec Pio.

Życie poczęte jest dziś zagrożone w wieloraki sposób:
– przez brak gotowości na dziecko ze strony rodziców, gdy jest ono nieplanowanym zaskoczeniem lub okazuje się nie być zdrowe
– przez strach przed opinią innych ludzi, gdy nowe życie pojawia się w „niesprzyjających okolicznościach życiowych”
– przez egoistyczną wygodę, gdy pojawienie się nowego członka rodziny oznacza pogorszenie warunków bytowych lub trudność zmierzenia się z chorobą
– przez znieczulicę i wygodę lekarzy, kiedy i oni wolą „pozbyć się problemu” trudnej ciąży, zamiast dołożyć starań, by otoczyć mamę i dzieciątko należytą troską i pomocą
– przez społeczne przyzwolenie na traktowanie życia ludzkiego nie jako wartości, lecz jako problemu – przyzwolenie wyrażone również prawodawstwem
– przez żądzę władzy osób u steru, dla których obrona życia poczętego ważna jest tylko w kontekście wpływu na wyniki sondaży poparcia społecznego i staje się przeszkodą, jeśli oznacza ryzyko utraty elektoratu.

Wszystkiego tego by nie było, gdyby była… Miłość. Tylko przemiana ludzkich serc, w których Boża Miłość zwycięży nad egoizmem i miłością własną, gwarantuje pełną ochronę życia najbardziej bezbronnych. Tylko Miłość i bojaźń Boża w ludzkich sercach zapewnia siłę do przezwyciężenia strachu przed opinią czy trudnościami, wolę zmiany prawa na dające ochronę każdemu poczętemu maleństwu, a także szczerą skruchę, a wraz z nią zapał do podjęcia pokuty i wynagrodzenia za wszelkie grzechy przeciw życiu, za wszelki brak miłości wobec niego.

Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do ratowania najbezbronniejszych Nowenną Pompejańską. Po przemodleniu i wielokrotnym zadawaniu pytania Matce Bożej – Matce Pięknej Miłości i patronce Nienarodzonych, proponuję, aby nowennie nadać intencję: „Tę nowennę odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego, prosząc o miłość wobec życia poczętego w każdym ludzkim sercu i wynagradzając za grzechy przeciw życiu poczętemu”.

Sposób odmawiania Nowenny Pompejańskiej w grupach:

* Znak Krzyża – W Imię Ojca…
* „Tę nowennę odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego, prosząc o miłość wobec życia poczętego w każdym ludzkim sercu i wynagradzając za grzechy przeciw życiu poczętemu.”
* Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…)
* Jedna część różańca – np. Tajemnice Radosne (lub Światła, lub Bolesne, lub Chwalebne)

* Modlitwa błagalna 30.01-25.02 (przez pierwsze 27 dni)

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
lub

*Modlitwa dziękczynna 26.02-24.03 (przez następne 27 dni)

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Regulamin zgłaszania uczestnictwa:

Zgłoszenia do nowenny przyjmujemy pod wpisem w komentarzach oraz mailowo na adres jutrzenka2012@gmail.com
W celu uniknięcia nieporozumień i ułatwienia identyfikacji NIE zgłaszamy się samym imieniem (bo osób o tym samym imieniu jest wiele), ani imieniem z inicjałem nazwiska (j.w.), lecz w sposób bardziej oryginalny – na przykład pseudonimem, z podaniem także miejscowości, ze znakiem specjalnym, z numerem, itp. Na przykład: Asia z Wrocławia, Tulipan, P@weł, Maria 345 itd…
Bardzo prosimy o wpisywanie się pod wszystkimi dotychczasowymi zgłoszeniami, a nie gdzieś w środku – w przeciwnym razie może się zdarzyć przeoczenie zgłoszenia, zwłaszcza kiedy będą one podsumowywane z komórki, a nie ze stacjonarnego komputera. Jeśli się chcemy zapisać korzystając z komórki, okienko do komentowania pojawia się nad wszystkimi komentarzami, tuż pod wpisem. (Przy dużej ilości komentarzy sukcesywnie generowane są kolejne podstrony z komentarzami. Jeśli nie widzimy swojego zgłoszenia, a jedynie te najnowsze, należy wybrać „Starsze Komentarze”).
Zachęcamy do deklarowania, jaką część Różańca chciałoby się odmawiać. W przypadku braku deklaracji i pozostawienia nam dowolności – przydzielamy według potrzeb
Można się zgłaszać do odmówienia nie tylko jednej części Różańca, ale i na przykład całości.
Można zgłaszać inne osoby, które nas o to prosiły, a także całe grupy.
Kompletowanie grup i nadawanie im numerów koordynują Admini i czytelniczka Eska

NP 1: eska – taj.radosne, Adminka Ewa – światła, Witek 1 – bolesne, Monika od Ewy – chwalebne

NP75: Apolonia ze Szczuczyna – taj. radosne, (…) – światła, (…) – bolesne, (…) – chwalebne

Zapraszamy – zapisy do 30 stycznia 2019

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:2)