Nie ks. płk Sławomir Żarski, ale bp Guzdek z Krakowa nowym biskupem polowym WP.

Obrazek użytkownika Felix
Kraj

Nowym biskupem polowym Wojska Polskiego, z nominacji Benedykta XVI, został człowiek bez żadnego przygotowania, a nawet obycia z środowiskiem wojskowym.

To 54-letni biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Józef Guzdek. Do momentu nominacji przez papieża Benedykta XVI nowego biskupa polowego WP administratorem Ordynariatu Polowego był ks. płk Sławomir Żarski, który 1 grudnia został przeniesiony do rezerwy.
Bp Józef Guzdek urodził się 18 marca 1956 r. w Wadowicach, a pochodzi z parafii św. Jana Chrzciđciela w Choczni. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wadowity w˙roku 1975 rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w˙Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1981 r. w katedrze na Wawelu z rąk kard. Franciszka Macharskiego.
Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini, św. Klemensa w Wieliczce i w kolegiacie akademickiej św. Anny w Krakowie. W latach 1994-1998 pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. W kwietniu 1998 r. uzyskał tytuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Edwarda Stańka pt. "Koncepcja narodu i˙jego wolności w kaznodziejskim przekazie ks. Hieronima Kajsiewicza".
W latach 1998-2004 pełnił funkcję kierownika Studium Formacji Stałej dla kapłanów archidiecezji krakowskiej. Od czerwca 1999 r. do 11 września 2001 r. był dyrektorem Wydawnictwa św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej. 12 września 2001 r. został mianowany przez kard. Franciszka Macharskiego rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.
14 sierpnia 2004 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Józefa Guzdka biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego i przydzielił mu stolicę tytularną Treba. Jako dewizę swojego posługiwania bp Józef Guzdek przyjął słowa "In Te Domine speravi" ("Tobie, Panie, zaufałem"). Święcenia biskupie przyjął 15 września 2004 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Głównym konsekratorem był kard. Franciszek Macharski, a współkonsekratorami abp Józef Kowalczyk i abp Stanisław Dziwisz.
W latach 2004-2010 bp Józef Guzdek był wikariuszem generalnym archidiecezji krakowskiej. W roku 2006 przewodniczył krakowskiemu zespołowi przygotowującemu pielgrzymkę papieża Benedykta XVI do Polski. W strukturze Konferencji Episkopatu Polski pełni obowiązki wiceprzewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich, delegata ds. Ruchu "Wiara i Światło" oraz Stowarzyszenia "Arka".

Ingres piątego w historii biskupa polowego planowany jest na niedzielę, 19 grudnia. Bp Guzdek zachowa dotychczasowy herb i zawołanie biskupie.
Pierwszego w dziejach naszej ojczyzny biskupa polowego Wojska Polskiego mianował 5 lutego 1919 roku papież Benedykt XV. Był nim bp Stanisław Gall, sufragan archidiecezji warszawskiej, który stworzył struktury diecezjalne duszpasterstwa wojskowego. Następnie funkcję tę pełnili: abp Józef Gawlina (1933-1964) oraz abp Sławoj Leszek Głódź (1991-2004) i bp Tadeusz Płoski (2004-2010).

Ordynariat Polowy jest – zgodnie z normami zawartymi w statucie z 1991 r., kiedy przywrócono strukturę Biskupstwa Wojskowego – okręgiem kościelnym zrównanym prawnie z diecezją, posiadającym własnego biskupa polowego. Ordynariat Polowy jest zatem personalną jednostką organizacyjną Kościoła katolickiego, a jednocześnie wchodzi w skład resortu obrony narodowej, jako jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej.

Ocena wpisu: 
Brak głosów